Felles front mot økt skattetrykk | Agder Energi

Felles front mot økt skattetrykk

Den økende skattleggingen av norsk vannkraft rammer viktige investeringer i fornybar energi. Flere titalls prosjekter er skrinlagt eller lagt på is, skriver fornybarnæringen og industrien i et felles brev til Stortinget.

Illustrasjonsfoto: Vatnedalsdammen. Foto: Anders Martinsen

Norge har 1500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halvparten av produksjonskapasiteten ble bygget før 1970 og nærmer seg teknisk levealder. Ifølge energimeldingen som Stortinget behandlet i fjor, trengs det 110 milliarder kroner frem mot 2050 til rehabilitering av eksisterende kraftverk.

 

Regjeringen har nok en gang foreslått å øke grunnrenteskatten for vannkraft, noe som mer enn utlikner den reduserte selskapsskatten. Bare siden 2014 er særskatten på vannkraft økt med 5,7 prosentpoeng.

– Skatteskjerpelsene rammer investeringer som er nødvendige for å opprettholde og videreutvikle norsk vannkraft, og som vil bidra til økt aktivitet i næringslivet. Derfor engasjerer denne saken både industribedrifter og fagbevegelse, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

 

 

Under budsjetthøringen i Stortinget tirsdag 24. oktober leverte han et brev med overskriften "Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet" til Nikolai Astrup (H) som er leder i Stortingets finanskomitè. Bak brevet står også Norsk Industri, EL og IT Forbundet, Nelfo, Elektroforeningen, KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, Kraftfylka, Småkraftforeninga og miljøstiftelsen Bellona.

 

Du kan lese mer om dette på Energi Norges nettsider.

 

Bildet viser Energi Norges Oluf Ulseth (t.h.) og leder av Stortingets finanskomite Nikolai Astrup (H).