Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Får verdifull erfaring i Tyskland

Agder Energis virksomhet i Tyskland er viktig for den videre utviklingen av konsernet. Dette fordi de såkalte fremtidige markedsmodellene allerede er en realitet i det tyske markedet.

- Vi tar erfaringene med inn i de nordiske kraftmarkedene. Kunnskapen om det tyske markedet blir også verdifull når kablene er på plass, og vi skal realisere det store verdipotensialet norsk vannkraft har i Tyskland, sier  Steffen Syvertsen, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi.

Omfattende offentlig støtte har ført til stor fremvekst av sol- og vindkraft i Tyskland. Mange små og mellomstore produsenter med variabel produksjon gir nye utfordringer for de som skal opprettholde nødvendig balanse i nettet.

Mye kraft i korte perioder

Dermed har det oppstått såkalte fleksibilitetsmarkeder, som kan levere store mengder kraft på svært kort tid. Store strømbrukere frigjør kraft til nettet ved å redusere eget forbruk. Tidsintervallene er gjerne fra ett til femten minutter.

Reduksjonen kan skje ved kutt i forbruket, eller ved å hente strøm fra batterier. Kjøper av strømmen er en av Tysklands fire TSO'er (tilsvarende Statnett i Norge). AE-selskapet Entelios er formidler i dette markedet og har mange store strømbrukere på sin kundeliste.

Forretningsutvikling

- Fleksibilitetsmarkedet er preget av store datamengder og svært korte frister. Derfor trengs automatiserte funksjoner basert på kunstig intelligens og sanntidsanalyse. Entelios har egne kontrollsystemer montert ute hos kunden som kan styre strømforbruket, forklarer Syvertsen.

Han mener slike markeder vil komme også i Norden. Erfaringen fra Tyskland vil da kunne gi et konkurransefortrinn.

- Dermed blir dette en del av konsernets forretningsutvikling – samtidig som vi driver en løpende forretning under ledelse av Harald von Heyden, direktør kontinentale operasjoner, sier han.

Samler strøm fra mange små produsenter

Små og mellomstore fornybarprodusenter i Tyskland får ikke levere strøm til markedet enkeltvis, men må gå gjennom mellomledd. En aktør i dette markedet er AE-eide Nordgröön som har en portefølje som kan tilby inntil 1 000 megawatt. 

- Igjen er det store datamengder som skal behandles, og vi er avhengig av avansert teknologi og tilsvarende kompetanse, sier Syvertsen.

Godt posisjonert 

I Norden blir det solpanel på stadig flere tak, og elbilene får batterier som kan levere strøm til nettet når de står i garasjen.

- Noen må håndtere denne kraften ut mot markedet, og vår erfaring fra Tyskland gjør Agder Energi godt posisjonert til å ta en rolle her, mener Steffen Syvertsen.