Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Europeisk grønn giv med norske konsekvenser

Hvilke konsekvenser får den stadige skjerpingen av klimapolitikken i EU for Norge og norske bedrifter? Bjørn Haugland, leder i næringslivsnettverket Skift, og Stig Schjølset, fagsjef i miljøstiftelsen Zero, er enige om at det kreves tiltak for at Norge skal henge med når vår viktigste handelspartner tar stadig nye skritt i grønn retning.

 

 

Med European Green Deal har EU vedtatt et omfattende program for å kutte klimagassutslipp og skape ny økonomisk vekst. I desember 2020 skjerpet EU-landene sine klimagassutslippsmål, og ble enige om å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Fagsjef i Zero, Stig Schjølset, understreker at marsjordren er klar: EU skal oppnå netto nullutslipp i 2050 («net zero»), og 2030-målene er et steg på veien.

-Dette er en «wake-up call» for norsk næringsliv. Det EU sier er at de skal fase ut all fossil energibruk innen 2050, og kutte betydelig innen 2030. Beskjeden til Norge som energieksportør er egentlig at hvis man skal eksportere til Europa fremover må det skje innen kraftutveksling, havvind, hydrogen, ikke olje og gass, mener Schjølset.

Bjørn Haugland peker på at den grønne omstillingen gir et bredt spekter av verdiskapingsmuligheter for norske bedrifter.

- Det er tre bolker som er særlig viktige for norsk næringsliv. Den første er energiomstillingen, altså elektrifisering og utfasing av fossil energibruk. Den andre er industri og sirkulærøkonomi og den tredje dreier seg om biologisk mangfold og matproduksjon. Her er det opp til oss å gripe mulighetene, sier Bjørn Haugland.

Haugland mener norsk næringsliv har kompetanse og ressurser til å hevde seg på alle disse områdene. Han mener også at EUs politikk er preget av en helhetstenkning som av og til savnes i Norge.

-Jeg skulle ønske at vi ikke bare «dilter etter» EU. Norge har alle forutsetninger som et lite land til å sette enda høyere ambisjoner enn EU, og å være et utstillingsvindu og et foregangsland. Vi burde si tydelig at vi også skal gå mot nullutslipp, sier Haugland.

Hør hele samtalen i vår podkast Energi og teknologi. Podkasten er også tilgjengelig i alle vanlige podkastplattformer, som SpotifyApple Podcaster og Acast.