Informasjon til leverandører om fusjonen 

Europa kom til Åseral for å lære om vannkraft

Skjerka kraftverk i Åseral var et naturlig mål da Olje- og energidepartementet og NVE arrangerte energistudietur for europeiske ambassadører i september.

Gruppen med ambassadører og andre diplomater ble tatt med på rundtur i Rogaland og Agder for å lære mer om norsk fornybarnæring.

Som en av landets største produsenter av strøm basert på vannkraft, har Agder Energi mye å fortelle om vannkraftens verdi. Blant annet fikk diplomatene en omvisning i Skjerka kraftverk, som er Agder Energis nest største. Her produseres det årlig nok strøm til over 30.000 husstander.

Norsk vannkraft er unik i Europa og ambassadørene fikk et godt innblikk i den verdifulle, regulerbare vannkraften. 

Moderniserer vannkraftanlegg

Vannkraften er en bransje med mye historie, som likevel stadig må modernisere seg. Det fikk gruppen høre mer om da prosjektleder Tor Åmdal orienterte om arbeidet som er gjort med å bygge nye og moderne steinfyllingsdammer ved Skjerkevatn. Arbeidet ble ferdigstilt i 2018, og for dette fikk Agder Energi hedersprisen Damkrona for utmerket byggeskikk innen dambyggerfaget. De nye dammene gjorde at vannstanden i det opprinnelige Skjerkevatn ble hevet 23 meter, slik at Skjerkevatn og daværende Nåvatn nå fremstår som ett magasin.

− Med utbyggingen av dam Skjerkevatn har vi skapt et flott, nytt landskapselement, samtidig med at vi kan produsere mer fornybar vannkraft. Det er vi selvsagt stolte over å vise våre internasjonale gjester, sier Åmdal.

Vannkraft i det europeiske kraftsystem

Direktør for rammevilkår i Agder Energi, Øyvind Stakkeland forklarte diplomatene hvordan vannkraften på Agder spiller sammen med det europeiske kraftsystemet.

Vannkraften kan balansere variabel vind- og solkraft i et europeisk kraftmarked.

− For Agder Energi er det viktig å få frem verdien av den rene og fleksible vannkraften overfor et europeisk publikum. Vi har i lang tid vært tett knyttet sammen med det europeiske kraftmarkedet gjennom mellomlandsforbindelser. Vår regulerbare vannkraft er unik ved at den kan bidra til å balansere et europeisk kraftmarked som domineres stadig mer av variabel fornybar kraft som vind og sol, sier Stakkeland.

EU-ambassadøren på plass

Blant diplomatene som hadde kommet til Åseral for å lære mer om vannkraften var Thierry Béchet, som er EUs ambassadør til Norge.

− Energisektoren er et felt der Norge og EU har et nært samarbeid, og derfor er det ekstra interessant å få se norsk vannkraftproduksjon på nært hold. Alle land må bidra for å bekjempe klimaproblemet, og da er mer fornybar energi, inkludert norsk vannkraft, en viktig del av løsningen, sier Béchet.

I tillegg til diplomatene, deltok også representanter for OED, NVE, Energi Norge, Sira Kvina Kraftselskap, Statkraft, Statnett, Norwea og Enova under deler av programmet.