Etablerer nytt selskap for å utvikle fremtidens markedsplass i Europa | Agder Energi

Etablerer nytt selskap for å utvikle fremtidens markedsplass i Europa

Gjennom det nyopprettede selskapet NODES vil Agder Energi og Nord Pool utvikle og etablere en nøytral og uavhengig markedsplass for å møte utfordringene i fremtidens kraftsystem.

Onsdag 7. februar 2018 undertegnet konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi og administrerende direktør Erling Thiis i Nord Pool avtalen om etableringen av NODES.

NODES vil  tilgjengeliggjøre de fleksible ressursene som allerede eksisterer i kraftsystemet som det ikke har vært mulig å utnytte tidligere. Nye teknologiske løsninger gjør det mulig å handle kraft på alle nivåer i kraftsystemet i tilnærmet sanntid.

                                                      

- Når vi ser de utfordringene kraftsystemet står overfor trenger vi å tenke nytt. Hele ideen bak markedsplassen er å skape et mer effektivt og fremtidsrettet kraftsystem for fornybar energi. Sammen med Microsoft har vi allerede demonstrert hvordan avansert teknologi kan utnytte tilgjengelig fleksibilitet og gjøre strømnettet smartere. I prosjektet så vi raskt behovet for en ny markedsplass for å omsette denne fleksibiliteten. Dette kan også sees på som et alternativ til nettinvesteringer, samtidig som det skaper muligheter for gevinster hos både netteier og kundene som tilbyr sin fleksibilitet, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi, og legger til; Vi er glade for at vi sammen med Nord Pool nå setter fart på etableringen av en ny markedsplass, NODES, som blir en nøytral, uavhengig og sikker markedsplass i Europa.

 

- Nord Pool har en ambisjon om å være Europas ledende kraftmarked når det gjelder fremtidens markedsløsninger, sier Erling Thiis, fungerende administrerende direktør i Nord Pool.  Gjennom det nyopprettede selskapet NODES skal vi utvikle en uavhengig markedsplass som tilbyr sikker og åpen handel.  Vi har stor tro på at denne løsningen kan effektivisere samspillet mellom den økende graden av forbrukerfleksibilitet og lokal produksjon som vi ser i dag.

 

Flere samarbeidspartnere er allerede med i ulike prosjekter knyttet satsningen. Gjennom selskapet NODES ønsker Agder Energi og Nord Pool flere samarbeidspartnere velkommen til å inngå i pilotprosjekter.

Agder Energi og Nord Pool har begge en eierandel på 50 prosent i NODES.

 

Fakta om Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Agder Energi har til sammen 49 hel- og deleide vannkraftstasjoner og produserer omkring 8,4 TWh fornybar energi årlig.

I tillegg til den fornybare vannkraften i Norge, har selskapet de seneste årene investert i energiselskap i Tyskland og Norden. Konsernet har også en avdeling i Brussel, som arbeider med regulatoriske spørsmål knyttet til EU-lovgivning.

Agder Energi er eid av de 30 kommunene i Agder (54,5%), samt Statkraft Holding AS (45,5%). Konsernets hovedkontor ligger i Kristiansand.

 

Fakta om Nord Pool

Nord Pool er Europas ledende kraftbørs og tilbyr i dag effektive kraftmarkeder i Norden, Baltikum, Tyskland og Storbritannia.  Nord Pool er Nominated Electricity Market Operator (NEMO) i 15 Europeiske land og vil ekspandere til nye markeder de kommende årene.  380 selskaper fra 20 land er i dag kunder hos Nord Pool.  Selskapet omsatte 505 TWh kraft i 2016, og har kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallinn, London og Berlin.