Et sneglehus på 30 tonn | Agder Energi

Et sneglehus på 30 tonn

Åseral: En ny milepæl i Skjerka 2-prosjektet da tromma på hele 30 tonn ble heist på plass.

Delene sveises sammen til en komplett spiraltromme med form som et sneglehus.

- Det føles godt at tromma er kommet dit den hører hjemme! Nå holder vi på med sveisearbeid før den skal justeres i riktig posisjon og forankres før støp, sier Knut Atle Aalefjær, byggleder for prosjektet.

Den siste tiden har det pågått arbeider med å støpe inn sugerør ståldel, som er røret som leder vannet fra turbinen ned mot utløpstunnelen. Støpet tok 51 timer og hele 302 kubikkmeter med betong. (Se timelaps her). Deretter har det vært viktig å få på plass fundamentene til tromma.

Trommet seg inn i fjellet
Adkomsttunellen strekker seg 750 meter inn i fjellet.

- Det å snirkle seg inn med kun få centimeter klaring til fjell på hver side er et presisjonsarbeid som krever erfaren sjåfør og personell som ivaretar HMS, sier Aalefjær.  

Delene skal nå sveises sammen til en komplett spiraltromme med form som et sneglehus, som skal fordele vannet jevnt inn på løpehjulet i turbinen.
 
Bærekraftig bygning
Betongen som er brukt inneholder 40 prosent flyveaske. Miljømessig er det gode grunner til å bruke denne typen betong da det muliggjør en lavere energibruk per tonn ferdig sement.

- Flyveaske er et av avfallsproduktene fra kullfyrte kraftverk. Sammensetningen er gunstig fordi den reagerer kjemisk i betongen slik at denne blir veldig tett, sier Lars Gunnar Jansen, pakkeansavarlig for bygg og ventilasjon. 

Sluttkontrollen av tromma innebærer full testing av alle sveiser, i tillegg til trykktest med vann. Arbeidet skal ifølge planen være ferdig 15. november. Etter dette starter Kruse Smith med forskaling og innstøping av tromma.