Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Energiknutepunkt for fremtidens transportbehov

I Kristiansand arbeider transportselskaper, teknologiaktører og myndigheter for å utvikle fremtidens energiknutepunkt. Ved å se ulike behov i sammenheng er det mulig å skape et mer effektivt transportsystem samtidig som man reduserer utslipp, mener initiativtakerne.

Hør Mariann Skei Fossheim fra Cowi og Stein Erik Watne fra Kristiansand kommune diskutere energiknutepunktet i podkasten Energi og teknologi.

 

Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune vil sammen finne ut hvilke nye muligheter det gir å tenke helhetlig om fremtidens transport- og energibehov.

Rådgivningsselskapet Cowi har undersøkt hvordan bærekraftige energiløsninger som CO₂-fangst, hydrogendistribusjon, elektrisk varmedistribusjon og nullutslipp tungtransport kan spille sammen på transportknutepunktet Langemyr i Kristiansand.

Prosjektleder i Cowi, Mariann Skei Fossheim forteller at et energiknutepunkt ikke bare handler om at flere aktører er fysisk plassert på samme sted, men at de også har samme intensjon med sin aktivitet.

- Transport på sjø, bane og vei møtes på ett sted, på Langemyr. Det gir mulighet til å se utfordringer i sammenheng. Langemyr er sentralt plassert for blant annet å sørge for lading og fylling av hydrogen for ulike transportbehov, sier Fossheim.

Ifølge en oversikt på el-indeks.no er Kristiansand allerede den mest elektrifiserte av de større byene i Norge, med en elektrifiseringsgrad på 64%. Det er samtidig et stort potensial for videre elektrifisering. Opptil 87% av energiforbruket kan elektrifiseres. Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Stein Erik Watne peker på at transportsektoren er en av de største utslippskildene i området, og at det derfor er naturlig å se på.

- Vi har mange forutsetninger som er på vår side. Vi har politiske myndigheter med klare mål, vi har et kraftoverskudd og vi har nærhet til både markeder og transportveier, understreker Watne.

Arbeidet med å gjøre Kristiansand mer elektrisk er en del av ambisjonen om Electric Region Agder, for å gjøre Agder til verdens første fullelektriske region innen 2030. Fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft, snakket om Electric Region Agder i første episode av Energi og teknologi.

 

Hør Mariann Skei Fossheim og Stein Erik Watne diskutere energiknutepunktet i podkasten Energi og teknologi.