Energidagene | Agder Energi

Energisystemet i endring

To lærerike og stappfulle konferansedager i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat er over, og tre representanter fra Agder Energi bidro med sine meninger i foredrag.

Spennende og innholdsrike dager for Geir Tønnesland, Anne Tove S. Løvland og Edvard Lauen, som alle tre var invitert til å holde foredrag under Energidagene 2014. Foto: Lars Erik Omland

- Jeg drøftet en del utfordringer og muligheter som kabler gir i forhold til driften av kraftsystemet. Temaet for innlegget mitt var "Representerer flere utenlandskabler  løsninger eller utfordringer for driften av kraftsystemet", forteller Edvard Lauen, konserndirektør kraftforvaltning.

 

Hovedkonklusjonen hans var at kabler innebærer større fordeler enn ulemper.

- Underveis pekte jeg på noen konkrete tiltak som er nødvendige for å dra størst mulig nytte av kablene.  Blant annet må det bli vesentlig lettere enn i dag å snu flyten på kablene raskt, sier Lauen.

 

I tillegg til Lauen var Geir Tønnesland, adm. dir. i LOS og Anne Tove Sløgedal Løvland, senior prosjektleder nettutbygging Agder Energi Nett, invitert til å holde foredrag under konferansen.

 

Konsesjonsprosessene

- Jeg snakket om de ulike prosessene  i forbindelse med det å søke om konsesjon, både de formelle og de uformelle. Det handler om dialog og kommunikasjon, sier Løvdal.

 

Anne Toves tema var "Konsesjon uten klage – hva skal til?".  God planlegging, tid til å gjennomføre prosesser, samfunnskompetanse  og  kunnskap om lokale forhold er viktige momenter i en konsesjonsprosess.

   

- Fra min side er det å delta på konferansen en mulighet til å peke på at det er utfordringer og mulige forbedringsområder i konsesjonsprosessen som myndighetene gjerne kan bidra til å løse.  Nett har hatt flere konsesjonsprosesser de siste  årene som har gått relativt bra, og jeg regner med at dette er grunnen til at jeg ble spurt om å holde innlegg, sier Løvland.

 

Forbrukerfleksibilitet i bedriftsmarkedet

- Jeg tok utgangspunkt i  de utfordringene nettet vil oppleve i tida fremover som vil kreve milliardutbygginger, sier Tønnesland.

 

Det finnes teknologi som som gjør det mulig å foreta utkoblinger i bedriftsmarkedet  i korte perioder. Det medfører at bedriftskundene får høyere inntekter eller reduserte energikostnader. Gjennom LOS sitt samarbeid med EnFo Energy er dette blitt tydelig.

 

- Innføring av slik teknologi vil kunne redusere kravet til investeringer i nettet, sier Tønnesland.

 

 

Her er lenke til alle foredragene fra konferansen .

 

Anne Tove S. Løvland, Edvard Lauen og Geir Tønnessen har her selskap av Kristin Halvorsen, tidligere SV-leder og statsråd. Kristin Halvorsen jobber nå for Cicero (Senter for klimaforskning) og var deltaker i paneldebatten .  Foto: Lars Erik Omland

 

av Mette Mari Wigstøl
Rådgiver kommunikasjon