Endelig konsesjon til Kvinesheia vindkraftverk | Agder Energi

Endelig konsesjon til Kvinesheia vindkraftverk

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk 30. april endelig konsesjon til Kvinesheia vindkraftverk.

- Vi er svært tilfreds med at Olje- og energidepartementet har stadfestet Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak og gitt endelig konsesjon til Kvinesheia vindkraftverk. Nå ser vi frem til å bearbeide prosjektet videre frem mot en realisering, sier Anders Gaudestad, daglig leder i SAE Vind.

9 500 husstander
Kvinesheia vindkraftverk vil ha plass til mellom 20 og 26 vindmøller og en installert effekt på 60 MW. Hvor mange turbiner som eventuelt blir bygget er ikke avgjort. Det avhenger blant annet av hvilke turbiner som blir valgt. I gjennomsnitt vil vindkraftverket kunne produsere inntil 190 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9 500 husstander.

Den videre fremdriften for prosjektet, og når Kvinesheia vindkraftverk kan stå ferdig, er det foreløpig for tidlig å si noe om.

- Det er gått lang tid siden NVE ga konsesjon, og både vi og de som er berørt av prosjektet må få anledning til å studere prosjektdetaljene og konsesjonsvilkårene grundig,  før vi tar stilling til videre fremdrift, sier Gaudestad. 

Pressemeldingen fra Olje- og energidepartementet.