Elektroelever på Nomeland | Agder Energi

Elektroelever på Nomeland

En ivrig lærer fra elektrolinja ved Risør videregående skole ønsket å ta elevene sine med på besøk til en kraftstasjon, og slik ble det!

Elever og lærer fra Risør videregående skole samlet til klassebilde under omvisningen på Nomeland kraftverk.

- Det er veldig gøy for oss å komme hit til Nomeland og få se de hele produksjonsprosessen. Dette var første gangen vi besøker et kraftverk med elektrolinja, men jeg håper ikke det blir den siste, sier Bjørn Skaraas, lærer ved Risør videregående skole.

 

Selvfølgelig stiller vi opp! 
Vanligvis er det 9. klasser fra Kristiansandsregionen som blir invitert til Nomeland kraftstasjon, så dette var første gangen elever fra den videregående skolen i Risør tok turen.

 

- Jeg synes det er veldig sprekt at de kjører så langt for å besøke en kraftstasjon. Når de er villige til å gjøre det er det bare gøy for oss å stille opp og vise frem den flotte kraftstasjonen vi har her, sier Kirsti Lie, HR-rådgiver Agder Energi.

 

Elevene som var på besøk går i 1. klasse på elektrolinja, og lærer Bjørn Skaraas mener det er viktig å få kraftproduksjon på timeplanen helt i starten av skoleløpet.

- Vanligvis kommer pensum om kraftproduksjon litt senere i skoleåret, men jeg ønsket å løfte det opp nå i starten og da passet det perfekt med et besøk her på kraftstasjonen, sier han.

 

Møte med en "ekte" lærling
Et av høydepunktene for Risør-elevene var møtet med energioperatørlærling Erlend Hunsdal Egeli fra Agder Energi Vannkraft. Erlend viste bilder og fortalte elevene om hvordan han har det som lærling i Agder Energi. Han svarte også på spørsmål fra elevene.

 

Morten Njåstad, lærlingekoordinator i AE Vannkraft, var også med på opplegget.

 - Jeg håper noen av elevene ble inspirert til å tenke seg en framtid innen kraftproduksjon. Forhåpentlig søker noen av dem lærlingeplass hos oss, sier Njåstad.

 

 

 

 

 

 Det ble tid til en omvisning på anlegget.

 

Med verneutstyr på og klare for omvisning.

 

Været spilte på lag med Risør-elevene denne dagen.