Ekstremværet NINA | Agder Energi

Opprydding etter NINA

En høyspentmast er velta og ledningene er revet tvers av etter stormens herjinger på Skranefjell i Vest-Agder.

Foto: Anders Martinsen

På Skranefjell mellom Farsund og Kvinesdal er mannskaper fra Otera og skogryddere på jobb for Agder Energi Nett.

Høyspentmaster er velta, og ledninger er revet tvers av etter stormens herjinger.

Ved å klikke på denne linken kan du følge med på kartet som viser driftssituasjonen i strømnettet i Aust- og Vest-Agder.

http://aenett.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=7800f20b1f9a4e35825e2431fa7b7096

Foto: Anders Martinsen