Drone | Agder Energi

Tester avansert droneteknologi

Agder Energi Nett henter inn nederlandsk droneekspertise for linjebefaring ved Kroodden i Kristiansand.

Drona er klar for "takeoff" ved Kroodden utenfor Kristiansand.

- Her på Kroodden har vi en utfordring med at noen av strømmastene kan være utrygge å klatre i, og da ivaretar vi HMS-rutiner på en god måte ved å sende opp en drone for å ta bilder for oss, forteller Håkon Skavikmo i vedlikeholdsavdelingen i Agder Energi Nett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelsesbefaring
AE Nett har det som en av sine hovedoppgaver å sikre at strømlinjene er i god stand. Ved en fornyelsesbefaring undersøker et geografisk tverrfaglig team bestående av tre mann, at det ikke er råte i mastene, eller andre faktorer som gjør at de må erstattes. Håkon ser at det er flere fordeler med å ta i bruk en drone.

- Vi kan befare toppen av mastene  uten at vi må stenge av strømmen, sier Håkon.

Må dekke AEs behov
Dagens dronepersonell er hentet fra Nederland  av Kristiansandsfirmaet Inflight Systems. De er langt fra de første som har kontaktet Agder Energi Nett med droneløsninger.

- Vi ønsker ikke å bruke drone bare fordi det finnes. Det må være en drone som har en teknisk løsning som er så god at den gir oss den informasjonen vi trenger, i tillegg til at den er robust og kan fly i dårlig vær, forteller Håkon.

Linjene på Kroodden er modne for befaring, og er dermed et reelt eksempel.

- Det er derfor spennende å se hvor langt droneteknologien er kommet og om det kan være et fremtidig hjelpemiddel for Agder Energi Nett, sier Håkon

 

 

 

 

Potensiell samarbeidspartner
Dersom det viser seg at dronen fyller det behovet Agder Energi Nett har, og kan gjøre arbeidet sikrere og raskere enn ved dagens rutiner, sier Håkon at det kan være aktuelt å inngå et samarbeid med et kompetent dronefirma. Han ser for seg at en drone kan være nyttig i flere ulike scenarier.

- En drone kan være et godt hjelpemiddel ved større feilsituasjoner, f.eks. når tre har blåst over en linje. Da kan en drone hjelpe oss å få raskere oversikt over skadestedet. I slike tilfeller er det alltid dårlig vær og vi er derfor avhengig av droner av god kvalitet, avslutter Håkon.