Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Digitalisering av energisektoren

Rapporten "Digitalisering av energisektoren" gir anbefalinger om forskning og innovasjon for utviklingen av fremtidens klimavennlige energisystem.

Det er Energi21 og Digital21 (se fakta nedenfor) som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten beskriver betydningen av digitale teknologier som for eksempel kunstig intelligens og stordatahåndtering for utvikling av fremtidens klimavennlige energisystem. Videre belyser rapporten perspektiver knyttet til digitalisering av energisektoren og gir anbefalinger rettet mot forsknings- og innovasjonsaktiviteter, utdanning og digital forretningsutvikling.

Tematikken er relevant for flere departementer, næringslivaktører, akademia, forsknings- og innovasjonsmiljøer, m.fl.

Last ned rapporten "Digitalisering av energisektoren" her.

FAKTA

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier. Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet.

Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement og har som mål å bidra til økt digitalisering i næringslivet.