Dette er Åseral Nord-prosjektet | Agder Energi

Dette er Åseral Nord-prosjektet

Agder Energi bygger ny dam Langevatn og rehabiliterer den rasutsatte tunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral. Prosjektet vil øke produksjonen av fornybar energi tilsvarende strømforbruket til 2 100 husstander.

Bakgrunnen for oppgraderingen av dam Langevatn er ny damsikkerhetsforskrift av 2010. Den eksisterende platedammen skal rives og erstattes med en ny steinfyllingsdam. Som følge av den nye dammen vil reguleringshøyden i dagens Langevatn heves med 10 meter.

Prosjektet omfatter også rehabilitering av deler av overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn.

Faktainformasjon om prosjektet er tilgjengelig i brosjyren "Agder Energi fornyer vannkraften".

Se også saken "Åseral Nord vedtatt"