Det store energislaget | Agder Energi

Klare for det store energislaget

Øystein Stray Spetalen, Torbjørn Johannson, Anna Felländer og Tord Lien er blant en rekke førsteklasses formidlere som skal rette søkelyset på nye energikilder, nye aktører og fremtidens energibransje på Agder Energi-konferansen 2016.

Konsernsjef Tom Nysted skal åpne konferansen, og han tar utgangspunkt i at vi i Norge har om lag 1 500 vannkraftverk og nærmere 1 000 store demninger, et el-nettverk som rekker åtte ganger rundt jorda, 50 prosent av Europas magasinkapasitet og over 20 prosent av Europas vannkraftproduksjon.

-  Verken sol, vind, kjernekraft, gass eller kull kan erstatte dette grønne privilegiet. Vannkraften er grunnleggende i det fornybare energisystemet, og vil bidra til å erstatte fossile energikilder - om politikken tillater det, og bransjen legger til rette for det, sier Nysted.

"Game changers"
Dagen fortsetter med Torbjørn Johansson, som er styreleder i ASKO og medeier i NorgesGruppen. ASKO går fra å bruke strøm til å produsere selv for å bli selvforsynte. De bygger Norges største solcellepark ved Lillesand og to vindkraftanlegg. Investor Øystein Stray Spetalen vil snakke om hydrogen som en "game changer". Han er storeier og styremedlem i hydrogenselskapet NEL, som vil  bli en verdensledende produsent og leverandør av fyllestasjoner for hydrogen.

Den første konferansedagen blir det også innlegg fra Statoil, Elkem Solar og en investor i havvind.

Digitalisering og delingsøkonomi
Dag to åpnes av Andreas Thorsheim. I Schibsted-konsernet opplevde han hvordan digitalisering kan endre en hel bransje på et par år. Han har nylig annonsert at han går fra stillingen som produktdirektør i Opera for å starte solkraftselskapet Otovo.

Anna Felländer, digitalisering- og fremtidsøkonom i Swedbank, spår endringer. Hun er et av hovednavnene på Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo 27. januar, og kommer til vår konferanse for å fortelle om delingsøkonomien er en trussel eller mulighet for energisektoren.

Konferansen avsluttes av olje- og energiminister Tord Lien. Han kommer direkte fra åpningen av kraftstasjonen Iveland 2 for å tegne et bilde av framtidens energipolitikk.

Les mer om aekonferansen her.