Dårlig is | Agder Energi

Dårlig is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere og andre som ferdes på regulerte vann til stor varsomhet på grunn av usikker is.

Illustrasjonsfoto: Mye snø på anleggsområdet ved Skjerka. Foto: Anders Martinsen

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

 

Kart over regulerte vann 
For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening Sør).

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden.

Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft har utarbeidet eget kart over regulerte vann og elver i øvre deler av Otravassdraget . Kartet kan fåes på turistkontoret på Hovden.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har kart over usikker is på sine nettsider, samt snøskredvarsel på varsom.no

Se også DNT Sørs oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.


  Usikker is på Nåvatn og Skjerkevatn i Åseral   
  kommune

  Isforholdene på Nåvatn og Skjerkevatn vil være
  ekstraordinært dårlige i påsken og resten av
  våren. Årsaken er unormale reguleringsforhold
  grunnet anleggsarbeider ved Skjerkevatn som vil
  gi usikker is, overvann og åpent vann. Ferdsel
  på vannene frarådes på det sterkeste.