Dammen fylles | Agder Energi

Dammen fylles

Nå fylles dammen ved Sarvsfossen og med det etableres et imponerende vannspeil i øvre del av Setesdalen. Samtidig står Skarg kraftverk klar for å starte turbinene.

Dam Sarvsfossen vil ruve opp mot 633 meter over havet (HRV). Koordinerende byggeleder fra Otra Kraft, Tommy Bjønnes, forteller styret i Agder Energi Vannkraft om byggeprosessen:


- Vi fyller dammen etappevis og ligger nå på kote 620. Det hele er finjustert og kontrollert og alt reguleres fra driftssentralen på Brokke. Vannstanden måles hvert tiende minutt for å sikre at den er nøyaktig der vi vil ha den.


Er ikke festet

Demningen er en dobbeltkrummet buet dam, noe som vil si at den både krummer horisontalt og vertikalt. Den er ikke forankret i fjellet, men vanntrykket mot demningen vil være på hele 150 tusen tonn og det er derfor demningens form og tyngde som holder den på plass.
 

- Den største utfordringen i byggeprosessen har ikke overraskende vært utformingen i terrenget. Det er en enorm konstruksjon og vi har sprengt bort opp imot fire meter dagfjell i hele byggesonen for å forankre bygningen på fast fjell, sier Tommy.


Seks ulike bekkeleier ledes på plass

Agder Energi er største eier av Otra Kraft som er byggherre for dam Sarvsfossen. Reidar Ove Mork, kraftverksdirektør i Otra Kraft, viser hvordan vann samles og ledes inn i den nye dammen.


- For å ha nok vann og trykk til turbinene er det bygget mange kilometer med tunneler som leder vannet inn i dammen og videre derfra. Det er bygget tunneler fra seks bekkeleier som nå kobles på magasinet en etter en.


Nye muligheter

- Når jeg ser dette tenker jeg at det er fullt mulig å produsere mye mer fornybart i Norge, og bare hos oss kan vi bygge ut 1 TWh med lavutslippsenergi. Dette kan bli et viktig bidra for mer fornybart til utlandet, sier en engasjert konsernsjef Tom Nysted.


Offisiell åpning av dammen i Sarvsjuvet og Skarg kraftverk er planlagt i september.

 

Fakta:
Planleggingen av Brokke Nord og Sør startet allerede på 1980-tallet. Konsesjonssøknaden ble sendt i 1986, men konsesjonen ble ikke gitt før i 2003. Utbyggingen av Brokke Nord og Sør representerer den største kraftutbyggingen i området på om lag 20 år. Med en økning i kraftproduksjonen på 175 GWh, vil utbyggingen alene kunne forsyne 9000 husstander med ren vannkraft.

Prosjektet Brokke Nord Sør består av tre deler: Tilleggsoverføringer til eksisterende Brokke kraftverk fra nordøst (Nord) og sørvest (Sør), samt nye Skarg kraftverk med dam Sarvsfoss. Skarg utnytter den eksisterende overføringstunnelen mellom Sarvsfoss og Botsvatn.

Klikk her om du vil se en video av byggingen av Skarg kraftverk, videoen er laget av Sanden Media for Otra Kraft.

Arbeidet ved dam Sarvsfossen og Skarg kraftverk kan du følge live via webkamera her.