Dambyggingen i gang i Åseral | Agder Energi

Dambyggingen i gang i Åseral

Selve dambyggingen har startet i Skjerkevatn i Åseral. Det er ventet at entreprenøren "pakker ned" anlegget rundt jul, for så å fortsette til våren.

Hver stein som legges på plass i dammen inspiseres. Det er strenge sikkerhetskrav for bygging av steinfyllingsdammer.

Anleggsveiene er for lengst klare. Fra steinbruddet midt i Skjerkevatn og ut til dammene,  Heddersvika i vest og dam Skjerkevatn i øst, er det anlagt en 12 meter bred anleggsvei slik at de store anleggsmaskinene kan passere hverandre underveis i transporten av steinmassene som brukes til dambygging. Til sammen skal 1,2 millioner kubikkmeter stein kjøres ut til stedene der dammene bygges.

Fem blir til to
Damprosjektet i Skjerkevatn handler om å rive de fire dammene i Nåvatn, samt den gamle platedammen i Skjerkevatn, og å bygge to nye steinfyllingsdammer i sistnevnte magasin. Deretter skal Skjerkevatn heves opp til nivå med Nåvatn, ca 23 meter, slik at de to magasinene blir ett.

-  Dette ble initiert som følge av et pålegg om å ruste opp de fem gamle dammene. En rehabilitering av eksisterende dammer ble vurdert som svært kostbart. Agder Energi konkluderte ut fra en totalvurdering med at bygging av nye dammer ville være den beste løsningen. Konsesjonen kom i 2013, forklarer konserndirektør Jan T. Tønnessen i Agder Energi Vannkraft.

Prosjektleder Tor Åmdal er bruker mye av sin tid på anlegget, og er svært tilfreds med fremdriften.

- Vi har vær velsignet med gode forhold, nå sist en mild snøfattig vinter. Vi var i tillegg så heldige at vi så langt har gått klar av flommen i høst. Dermed har entreprenøren kunnet arbeide uforstyrret, forklarer Åmdal.

Vinterdvale
Mye tyder imidlertid på at anleggsarbeidet går i vinterdvale fra nyttår. Da starter det opp igjen til våren, trolig like etter påske.

- Det er en del betongarbeider samt plastring av dammene som er lite hensiktsmessig å utføre vinterstid, sier Tor Åmdal.

Men før snø og vinter setter en midlertidig stopper for arbeidet skal tappeluka på plass. Viktige milepæler neste år er bygging av selve dammene og deretter riving av den gamle dammen ved Skjerkevatn. 

 Les mer om prosjektet på deres facebookside her.

Her ser vi med all tydelighet at byggingen av dammen i Heddersvika er i full gang.