Bygger Norges største vindpark | Agder Energi

Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt elektroarbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund.

Her bygges den 8 kilometer lange høyspentlinjen som skal transportere strømmen fra vindparken og ut til transformatorstasjonen på Kjelland

Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander. 

På oppdrag fra Veidekke skal Otera bygge et internt kabelnett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind skal Otera bygge luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene har en samlet verdi på ca. 40 millioner kroner.

- Vindkraft er et spennende marked og et satsingsområde for Otera. Vi har alt som skal til for å være gode på elektro infrastruktur  til vindkraft. Nå er det viktig å vinne erfaringer og gode referanser. Egersund vindpark byr på muligheter som vi er svært glad for å få ta del i, sier administrerende direktør Finn R. Johansen i Otera Infra.

God erfaring med Otera
Prosjektleder Per Ove Skorpen i Norsk Vind Egersund er svært fornøyd med at Otera bidrar til å realisere parken i Egersund.

- Vår erfaring er at Otera er særdeles gode på dette arbeidet. Vi er flere som har god erfaring med arbeid Otera har utført på andre og tilsvarende prosjekter, sier Skorpen.

 Han viser blant annet til arbeidet Otera utførte for Høg-Jæren vindpark i 2011. Der hadde Otera ansvaret for alt av elektroinstallasjoner, både koblingsanlegg i tilknytning til vindmøllene, distribusjonsnettet mellom vindmøllene og 132 kV kabler til trafostasjonen.

 77 100 meter høyspentkabel
I Egersund skal Otera levere og montere 77 100 meter høyspentkabel i grøfter inne i vindparken, koble kablene i sju koblingsstasjoner, og trekke kabel fra ny trafostasjon og videre til vindmøllene. Otera skal legge ca. 37 500 meter fiberkabler mellom vindmøllene.

- I tillegg skal vi bygge et ganske omfattende jordingsanlegg med nærmere 30 kilometer jordledning. Det er sjelden vi ser anlegg med slike lengder, sier Johansen.

For å føre strømmen ut av vindparken skal Otera bygge en 8,1 kilometer lang høyspent luftlinje (132 kV) som skal transportere strømmen til Kjelland trafostasjon.

- Vi er glad for å være med på å bringe mer fornybar energi ut i verden. Norge har en stolt tradisjon for å produsere ren elektrisitet, sier Johansen.