Bygger intelligent nett | Agder Energi

Bygger intelligent nett

Agder Energi, Microsoft og Powel samarbeider om et prosjekt som skal gjøre strømnettet mer effektivt og fleksibelt.

Arkivfoto: Anders Martinsen

- Endringene og utfordringene kraftnæringen står overfor er det egentlig bare to svar på. Innovasjon og forretningsutvikling, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

I likhet med andre bransjer må også kraftbransjen tenke nytt for å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Det handler om å få ned strømtoppene i nettet.

- Forbruksmønsteret vårt har gradvis endret seg. Elbiler, induksjonstopper og varmekilder krever stadig mer av effekten i strømnettet. Når kunden forandrer seg og teknologien utvikles må vi endre oss. For at vi i fremtiden skal levere det som kreves av oss, en sikker strømforsyning, er vi avhengig av å tenke innovativt, sier Nysted.

Ny teknologi skal optimalisere nettet 

Det Agder Energi eide selskapet Enfo bidrar med systemløsninger for forbrukerfleksibilitet i prosjektet. Ved hjelp av intelligent programvare ønsker Agder Energi å gjøre nettet mer effektivt.

Den skybaserte plattformen regner ut  hvor mye strøm som kreves det neste døgnet, for så å hente den inn. I tillegg til strømmen som i dag er i nettet, er det mulig å ta i bruk lokale kilder som eksempelvis batterier og solcellepaneler. Målet er å flytte eller redusere strømforbruket.

Fra energiprodusenter til energipartnere

 Ved å  utnytte det eksisterende strømnettet bedre håper Agder Energi å unngå en massiv utbygging av nettet, i tillegg åpner prosjektet for et helt nytt marked knyttet til fleksibilitet.

-  Vi ser for oss en fremtid der vi ikke bare er energiprodusenter, men energipartnere, forteller Nysted, og presiserer: I dette prosjektet får kundens fleksibilitet en verdi som kunden kan velge å selge tilbake til nettselskapet. På denne måten håper vi å effektivisere nettet ved å flytte og redusere strømforbruket, sier Nysted.

 

Se pressemeldingen fra Agder Energi, Microsoft og Powel.

En animasjonsfilm som beskriver prosjektet kan du se  her .