Brann og elsikkerhet på timeplanen | Agder Energi

Lærer om brann- og elsikkerhet

Hvert år reiser Agder Energi sammen med det lokale brannvesenet rundt på barneskolene på Agder og underviser elever i el-sikkerhet, fornybar energi og brannforebyggende arbeid.

Presentasjonen om el-sikkerhet skapte stort engasjement hos elevene på sjette trinn ved Risør barneskole.

Sjetteklassingene ved barneskolen i Risør observerer nøysomt og med store øyne når Magne Håland, avdelingsleder i DLE (Det Lokale Eltilsyn), setter i gang opplæringen om elsikkerhet. Han tar frem en mobiltelefonlader som blir holdt opp for forsamlingen.

- Er det noen som har sett en slik lader, eller kanskje har en hjemme?

I tillegg  til å rekke opp hendene bryter mange av elevene ut i et kollektivt "ja!". Når han følger opp med spørsmål knyttet til det å lade ulike typer elektroniske apparater om natten, kan det antydes en viss usikkerhet i klasserommet.

- Er det farlig? Kan det bli brann da, spør en av jentene fra klasserommet?

Viktig opplæring
Når bruken av elektroniske apparater øker, blir det desto viktigere å informere om deres farepotensial. Både til unge, så vel som voksne gjennom de unge.

- Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra elever at de vet hva de skal gjøre dersom brann oppstår, sier Håland.

Agder Energi har et årlig mål om at alle sjette- og niendeklasser i Agderfylkene skal gjennomgå kurs knyttet til grunnleggende brann- og elsikkerhet i hjemmet.

- På sjette trinn samarbeider vi brannvesenet lokalt, og i niende trinn har vi et samarbeid med vitensenteret. Det er givende å drive med dette og det er en viktig samfunnsoppgave. Jeg ser helt klart viktigheten av at elevene får denne typen undervisning på sjette trinn og deretter en repetisjon på niende trinn. 

        Elevene fikk utdelt mentometerknapper for å svare på spørsmål knyttet til elektrisitet i hjemmet.

 

Praktisk demonstrasjon og øvelse 

Mange av sjetteklassingene har allerede begynt å lage mat selv. På spørsmål om de har blitt gitt noen betingelser bruk av kjøkkenet, er en av elevene raskt ute med å svare:

- Ja, at jeg rydder opp etter meg!

 - Det tar kun noen få minutter fra en liten brann utvikler seg til å bli så stor at den ikke kan slukkes med vanlig brannapparat, forteller Glen Hamilton og Arve Gregersen fra Østre Agder Brannvesen og viser bilder som understreker hvor fort en husbrann vokser.

På utsiden får elevene prøve å slukke en levende brann ved hjelp av skumapparater. De venter ivrig i kø. Det er også en del av opplegget at barna får mulighet og dermed kunnskap om bruk av brannslukningsapparat.

- Vi har fått tilbakemelding om et tilfelle der barn aktivt slukket et branntilløp, basert på den kunnskapen vår opplæring gir. Det viser hvor viktig det er at vi er tilstede på skolene, poengterer Håland.

 

Spente elever får en gjennomgang i bruken av brannslukningsapparat før de får lov til å prøve seg på egenhånd.

 

 

- Jeg har prøvd et sånt apparat før, i speideren, men jeg gleder meg til å få prøve en gang til, sier Tina entusiastisk.