Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Bli en drømmearbeidsgiver

- Mangfold gir muligheter og vi må stå sammen for å lykkes, sa fylkesordfører Arne Thomassen da han åpnet konferansen «Likestilt arbeidsliv", som nylig ble arrangert i Kristiansand.

Fagsamlingen "Bli en drømmearbeidsgiver", som var kickoff for høstens arbeid i regi av prosjektet "Likestilt arbeidsliv", samlet mange involverte fra ulike bedrifter på Agder.
Fagsamlingen "Bli en drømmearbeidsgiver", som var kickoff for høstens arbeid i regi av prosjektet "Likestilt arbeidsliv", samlet mange involverte fra ulike bedrifter på Agder.

Med flere av Agders fremste politikere på tilhørerbenken ble dette et skikkelig avspark for høstens arbeid med likestilling og mangfold på Agder.

Hva er likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv er en sertifisering og et arbeidsgiververktøy som handler om likestilling og mangfold i bred forstand. Det dreier seg om muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

I 2018 ble Agder Energi som en av Norges 15 første selskap sertifisert som en likestilt bedrift, og i 2021 står resertifisering for tur!

- Under prosessen med å bli sertifisert i 2018 var det godt å kunne dokumentere at vi gjør mye riktig og at vi allerede har mange gode systemer og rutiner på plass. Men på noen av de syv sertifiseringskriteriene hadde. og har, vi forbedringspotensial. Vi satte oss noen helt konkrete mål som å øke andelen kvinner til 30%, øke antall kvinnelige ledere til 35 % og at gjennomsnittsalderen skulle reduseres til 45 år, forteller Kirsti Lie, HR-rådgiver og prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder Energi.

Og fortsetter:
- Vi visste at dette var veldig spenstige mål da vi satt dem, og vi har ikke helt har klart å nå noen av dem riktig enda. Men vi er på rett vei og tenker at det er viktig å ha noe å strekke seg mot, sier hun fornøyd.

Resertifisering i 2021

Å jobbe med likestilt arbeidsliv er et langsiktig arbeid som krever fokus over tid. Innleggene på konferansen hadde ulik vinkling, men det endelige målet var nokså likt – å bruke potensialet som ligger i å jobbe smartere med likestilt arbeidsliv.

- For Agder Energi er det viktig å fortsette arbeidet. Vi har tatt godt av å «speile» oss, vi har tatt noen gode grep, har sett effekt av arbeidet, og ser områder som vi må jobbe med videre, sier Ingebjørg Trydal, avdelingsleder HR.

Og fortsetter:

- Vi har kommet et stykke på vei, men har fortsatt noen steg igjen å gå. Gjennom resertifiseringen får vi hjelp til å gå den veien vi ellers måtte ha gått alene, sier Ingebjørg.

 Viktig for utviklingen av Agder

Fylkesrådmann Tine Sundtoft fremhevet hvilket potensial som ligger i sysselsettingsgraden i vår region.

-  Det er altfor mange «egder» som ikke er i jobb, og Agder har et stort potensial i den ubenyttede arbeidsstyrken, sa hun.

Og la til at selv en beskjeden ambisjon om å jobbe Agder opp til landsgjennomsnittet i sysselsettingsgrad ville få 6500 flere egder ut i jobb, noe som utgjør en verdiskaping på 5 milliarder kroner.

Smart og nødvendig

Dagen ble avsluttet med en engasjerende paneldebatt hvor blant andre konserndirektør Kristin Anette Dale deltok. Hun fikk blant annet direkte spørsmål om Agder Energi kunne vise frem noen konkrete tiltak som et resultat av sertifiseringen i 2018.

–  Ja det kan vi! Kvinneandelen i kraftbransjen er lav, og derfor har vi fokusert spesielt på rekrutteringsprosessene våre. Det har vi gjort for å sikre at vi får de beste søkerne å velge mellom når vi er på jakt etter nye ansatte! Vi har holdt kurs i mangfolds rekruttering og så har vi hatt en gjennomgang av både språk og bildebruk i stillingsannonsene våre, sa hun.

IMG_7371.jpg

Konserndirektør Kristin Anette Dale fra Agder Energi (t.h.) var med på paneldebatten.

 

IMG_7360.jpg

Fra venstre konserndirektør Mennesker & Kommunikasjon Kristin Anette Dale, prosjektleder Kirsti Lie og avdelingsleder HR Ingebjørg Trydal.

Næringsvett: Kraften i mangfold!

Hør også på denne glimrende podkasten "Kraften i mangfold" hvor konserndirektør Kristin Anette Dale snakker om likestilling og mangfold i Agder Energ. 

Næringsvett er en podkast fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.