Belysningskontrakt til Otera | Agder Energi

Belysningskontrakt til Otera

Otera har inngått en treårig vedlikeholdsavtale på offentlig belysning med åtte Agder-kommuner.

Kontrakten trådte i kraft 1. august i år, og gjelder i første omgang i tre år.

- Avtalen inkluderer driftsansvar, vedlikehold og feilretting på offentlig belysning i kommunene. Vi skal ha jevnlige sjekkrunder der vi følger opp feilmeldinger som har kommet inn. Meldes det om direkte farlige feil rykker vi ut umiddelbart, sier Kåre Bråthen, som er prosjektleder i Otera.

 

Det er teknisk etat i kommunene Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Åseral, Marnardal, Audnedal, Hægebostad og Farsund som har inngått avtalen med Otera.

Vedlikehold og feilretting 
Innbyggerne melder selv inn feil og mangler ved offentlig belysning og i tillegg kan  kommunene avtale at Otera gjennomfører ekstra vedlikeholdsrunder
.

– Disse rutinene gjør at vi vil være raskt på banen om noe er galt, og feilretting vil kunne iverksettes på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Bråthen. 

 

Kontrakten trådte i kraft 1. august i år, og gjelder i første omgang i tre år. Otera har lang erfaring med denne typen prosjekt, og ble valgt ut ifra kompetanse, referanser og pris.

Meld feil på gatelys til · servicekontoret i hver enkelt kommune · eller på 90 90 64 00