Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Bærekraftig energi til fremtidens generasjoner

Generasjonen etter oss – Electric City er tema for Agder Energi-konferansen i mai 2019. Konferansen arrangeres i samarbeid med Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Tom Nysted (t.v.), Anita Dietrichson og Harald Furre samlet på Kilden Teater og Konserthus i forbindelse med lansering av 2019-utgaven av Agder Energi-konferansen.
Tom Nysted (t.v.), Anita Dietrichson og Harald Furre samlet på Kilden Teater og Konserthus i forbindelse med lansering av 2019-utgaven av Agder Energi-konferansen.

- Stadig flere flytter til byer. Det er en av de store makrotrendene både globalt og i Norge som vil få stor betydning, ikke bare for vår bransje, men for hele samfunnet, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Han peker på at ifølge en FN-rapport vil to av tre mennesker bo i byer i 2050.

Uten bærekraftige løsninger vil befolkningsveksten radikalt forsterke presset på ressursene.

- Det vil føre til store endringer i hvordan vi bor, lever og jobber. Uten bærekraftige løsninger vil befolkningsveksten radikalt forsterke presset på ressursene, øke karbonavtrykket og gjøre lokal forurensing til en enda større utfordring i storbyene, sier Nysted.

Hel-elektrisk samfunn

Electric Region Agder består av ulike prosjekter som har som mål å gjøre Agder til Norges første hel-elektriske region. Initiativtakerne er fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommune, næringsforeningene i Kristiansand og Arendal og over femti andre aktører.

Agder Energi har blant annet startet et betydelig innovasjonsprosjekt for å utforske hvilke forretningsmodeller og muligheter som kan oppstå når stadig flere områder av samfunnet elektrifiseres.

Med fremtidens byer som tema for konferansen, var det naturlig for Agder Energi å invitere Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen med som vertskap for konferansen.

– Et av de aller viktigste spørsmålene er hvordan vi forsyner fremtidens byer med ren og bærekraftig energi. Jeg er veldig glad for at Kristiansand kommune og Agder-regionen har tatt tak i denne viktige problemstillingen gjennom Electric Region Agder. Konferansen vil få et betydelig løft ved at vi har med Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som medarrangører, sier Nysted.

Fra ord til handling

Ordfører Harald Furre i Kristiansand sier at målet med konferansen er å inspirere flere til å gjøre mer, gjennom å vise gode eksempler på grønne, fremtidsrettede løsninger.

Vi ønsker å vise gode eksempler på grønne, fremtidsrettede løsninger. 

– Kristiansand er en skapende by med ambisjoner. Vi tenker langsiktig og tar klimautfordringene på alvor. I det ligger et ansvar for å finne nye løsninger i dag, så generasjonene etter oss får de samme mulighetene som vi har. Agder Energi er en av de lokale virksomhetene som virkelig går fra ord til handling i miljøspørsmålet, og vi ser frem mot å ønske velkommen til Agder Energi-konferansen i 2019, sier Furre.

Løse fremtidens utfordringer

Anita Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier konferansen er viktig for å løse utfordringene vi står overfor.

– Skal vi lykkes med å gjøre Agder til Norges første hel-elektriske region må både politikk og næringsliv jobbe sammen. Vi ser på konferansen som en ypperlig arena for våre medlemmer og næringslivet forøvrig til å knytte viktige kontakter, lære, bli inspirert og ikke minst vise hvordan vi sammen jobber for å løse fremtidens utfordringer, sier hun.