Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Åseral Nord-prosjektet tar form

– Rundt hundre mennesker jobber nå med prosjektet Åseral Nord. Dammen nærmer seg ferdig nå, tunnelen blir klar på senhøsten i 2020 og hele prosjektet ferdigstilles våren 2021.

Ny dam er snart ferdigstilt.
Ny dam er snart ferdigstilt.

Det sier prosjektleder i Agder Energi Tor Åmdal fornøyd. 

Åseral Nord-prosjektet innebærer bygging av en ny demning ved Langevatn og en ny vanntunnel mot Nåvatn. Prosjektet vil gi hele 42 GWh fornybar energi per år, tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.

Ny demning og tunnel

Demningen ved Langevatn tilfredsstiller ikke lenger de skjerpede sikkerhetskravene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den nåværende betongdammen skal derfor bli en moderne fyllingsdam. Demningen skal bli både bredere og høyere enn dagens demning.

– Vannstanden i den nye demningen blir hevet med ti meter, forteller Åmdal.

Den nåværende vanntunnelen mot Nåvatn er rasutsatt. Et ras vil medføre store produksjonstap i kraftverket. Av den grunn er rehabilitering av tunnelen viktig. En syv kilometer lang vanntunnel skal bygges ny, og kobles sammen med fem kilometer av den gamle vanntunnelen. Dette skal sikre en stabil og trygg kraftproduksjon videre.

Veien videre

Aaseral nord_crew 1500.jpg
Fra venstre: Aleksander Andersen, spesialrådgiver miljø, Tor Åmdal, prosjektleder, og Tor Arne Bekkedal, senioringeniør HMS.

– Rundt hundre mennesker står på i prosjektet. Dammen nærmer seg ferdig, og tunnelen blir ferdig sent høsten 2020. Hele prosjektet blir ferdigstilt våren 2021, sier Åmdal.

På anleggsområdet jobbes det iherdig med demningens asfaltkjerne. Den er 40 cm. tykk og skal sørge for at demningen er tett.

Storsatsingen er ca. et halvt år forsinket, og vil ferdigstilles våren 2021. Årsaken er at sprengningsarbeidet har tatt lenger tid enn forventet og mer sikring i tunnelen måtte til.

– Det var mye dårlig fjell og vi måtte derfor passe ekstra på sikkerheten, avslutter Åmdal.

Åseral Nord-prosjektet

Åseral Nord-prosjektet innebærer bygging av en ny demning ved Langevatn og en ny vanntunnel mot Nåvatn.

Prosjektet vil gi hele 42 GWh fornybar energi per år, tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.