Årets første snømåling | Agder Energi

Årets første snømåling

I slutten av januar var 20 personer ute i terrenget for å måle snømengdene i fjellet. Disse dataene brukes for å sikre god planlegging av energiproduksjonen.

Hilleborg Sorteberg (t.v.), senior hydrolog Kraftforvaltning, og Svein Å. Abusdal, energioperatør AE Vannkraft, loggfører snømengden. Merk: Ikke optimalt bilde pga hvitt hjørne.

- Det er like spennende hver gang vi måler om de teoretiske beregningene og vurderingene er gode. Denne vinteren har vært spesiell. Vi har hatt sterk vind, og mye nedbør i form av regn og snø. I tillegg har vi også hatt høye temperaturer som har ført til snøsmelting. Ingen uker har vært like. Dette gjør det komplisert, sier Hilleborg Sorteberg, seniorhydrolog og snøansvarlig i Agder Energi.

Data om snødybder og vekt blir satt i beregningsmodeller som kalkulerer total snøbeholdning. Estimert snømengde blir deretter sammenlignet med teoretiske beregninger, samt vurderinger som blir utført hver uke.

Estimerer vårflomvolumet lokalt
Gjennom kontinuerlig registrering av forskjellige hydrologiske parametere får Agder Energi oversikt over hvor mye vann og snø det er i et tilsigsområde.


- Det er avgjørende å ha et godt bilde av ressurssituasjonen. Her er resultater fra snømålinger en viktig parameter og en av faktorene som brukes i vurderingen av ressurssituasjonen. Ved et godt ressursestimat kan vi forutse omtrent hvor høyt vårflomvolum vi kan forvente fremover og også hvor mye påfyll vi får i kraftmagasinene, avslutter Hilleborg.