Arendalsuka2017 | Agder Energi

Fra arvesølv til fremtidsgull

Hva skal til for å utløse vannkraftens potensial både som en del av klimaløsningen, og som grunnlag for nye arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet?

Det er tema for handlingsplanen "Fra arvesølv til fremtidsgull" som skal presenteres og overrekkes olje- og energidepartementet i et frokostmøte som arrangeres tirsdag 15. august under Arendalsuka.

- Vi setter vannkraftens rammebetingelser på dagsorden i frokostmøtet, som vi arrangerer i samarbeid med Energi Norge og Klimapartnere. Handlingsplanen er utarbeidet av Energi Norge i tett samarbeid med blant andre Agder Energi, Statkraft og flere andre vannkraftselskaper, sier Unni Farestveit, konserndirektør Samfunnskontakt i Agder Energi.

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi skal holde innlegg på arrangementet. Han vil fremheve verdien av vannkraften sett fra en av Norges største produsenters perspektiv, og hvilke klemmer den politiske dagsorden setter næringen i.

Lavutslippsscenario og klimamaraton
Arendalsuka er blitt en av de største nasjonale møteplassene for aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv. I løpet av noen hektiske augustdager møtes aktørene for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Agder Energi deltar også i andres arrangementer under Arendalsuka.

Konsernsjef Tom Nysted skal delta i Statkrafts arrangement hvor rapporten "Lavutslippsscenario 2017" presenteres. Denne rapporten beskriver en mulig utvikling av verdens energisystemer frem mot 2040. Nysted vil kommentere rapporten og peke på nye muligheter i en tid med store omstillinger i kraftsektoren.

Svein Haugland, som er fagansvarlig miljø i Agder Energi Vannkraft, skal holde innlegg på Ciceros klimamaraton, som Agder Energi er medarrangør av. Tittelen på Hauglands innlegg er "Stor vannkraft er en del av klimaløsningen, men må ta nødvendige miljøhensyn".