Informasjon til leverandører om fusjonen 

Her treffer du oss under Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og vi ser frem til mange interessante diskusjoner. Med noen få unntak har vi våre arrangementer på «Fornybarbåten», den elektriske fergen «Legacy of the Fjords», som ligger fortøyd i Pollen.

Med både strømpriskrise, energikrise og klimakrise hengende over oss, blir møteplasser som Arendalsuka viktige for å belyse ulike aspekter ved det som nå skjer.

Nedenfor ser du oversikt over våre arrangementer under Arendalsuka. Vi ser frem til mange inspirerende diskusjoner om hvordan energi, politikk og marked kan spille sammen for å bidra til et grønt skifte.

Når Tema Hvor

Mandag 15. august
kl. 16.30-17.30

Elektrifisering av Norge

I samarbeid med:
Elektroforeningen (EFO), Bellona
og Siemens

Torvscenen 

 

Tirsdag 16. august
kl. 13.00 

Energioppgjøret

I samarbeid med:
Arendalsuka

Hovedscenen
Tirsdag 16. august
kl. 15.30-16.25

Farvel til ren og rimelig kraft som
konkurransefortrinn?

Fornybarbåten

Onsdag 17. august
kl. 09.30

Nok kraft raskt nok: Hvordan kan
havvind på norsk sokkel gi ny kraft
innen 2030?

I samarbeid med:
Vårgrønn

Fornybarbåten

Onsdag 17. august
kl. 15.30 - 16.30

Hvordan kan fleksibilitetsmarkeder
redusere risiko i kraftnettet og øke
farten i elektrifiseringen?

Fornybarbåten

Torsdag 18. august
kl. 12.30

Cybersikkerhet i energibransjen

I samarbeid med:
Microsoft

Fornybarbåten

Torsdag 18. august
kl. 15.30 - 16.30

Vellykket nettutvikling på Agder er
nøkkelen til ny, grønn industri

Fornybarbåten