Arendalsuka 2017 | Agder Energi

Fullt hus på frokostmøte om vannkraftens fremtid

ARENDALSUKA: Omkring 90 personer hadde møtt opp for å høre hvilke utfordringer og muligheter norsk vannkraft står ovenfor.

- Jeg håper vi får et storting der de fleste skjønner at det å hemme verdiskapingen i Norges grønneste næring og å isolere den fra det som skjer i Europa er en veldig dårlig energipolitisk tilnærming, sa konsernsjef Tom Nysted i sitt innlegg.

- Jeg håper vi får et storting der de fleste skjønner at det å hemme verdiskapingen i Norges grønneste næring og å isolere den fra det som skjer i Europa er en veldig dårlig energipolitisk tilnærming, sa Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Les Tom Nysteds innlegg her.


I samarbeid med Energi Norge og Klimapartnere inviterte Agder Energi bransjen og politikere til et frokostmøte hvor vannkraftens rammebetingelser stod på dagsorden.

Arvesølv og fremtidsgull
Handlingsplanen "Fra arvesølv til fremtidsgull" ble presentert og overrukket til olje- og energidepartementet ved statssekretær Elnar Remi Holmen. Den er utarbeidet av Energi Norge i tett samarbeid med blant andre Agder Energi og Statkraft.

Les handlingsplanen her. 

- Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Vi har et sterkt utgangspunkt. Men vi må ta vare på konkurransefortrinnene og utvikle oss som næring, sa Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge. 

Fornybar kraftproduksjon
Handlingsplanen belyser hva som skal til for å utløse vannkraftens potensial både som del av klimaløsningen, og som grunnlag for nye arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet.

- Verden kommer til å etterspørre tjenester og produkter som ikke etterlater klimafotavtrykk, sa Terje Aasland (AP), som ble begeistret for handlingsplanen.


Arrangementet ble avsluttet med en debatt mellom Terje Aasland (Ap) og Elnar Remi Holmen (Frp) hvor det ble stilt spørsmål om det er regjeringen eller opposisjonen som sitter på løsningen for norsk vannkraft. 

- Vi må ta vare på konkurransefortrinnene og utvikle oss som næring, sa Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.  

Arrangementet ble avsluttet med en debatt mellom Terje Aasland, Ap, (t.h.) og Elnar Remi Holmen, Frp, i midten.