Åpnet skolefløy i Kenya | Agder Energi

Åpnet skolefløy i Kenya

I Olisere Village i Kenya var torsdag en litt annerledes dag. En helt ny fløy med flere nybygde klasserom ble åpnet. Skolen er en del av Naboishoprosjektet som støttes av Agder Energi ansatte.

Skolebarn og familie var samlet da den offisielle åpningen foregikk.

- Det er utrolig hyggelig å  få lov til å være  den som offisielt åpner den nye skolefløyen her i Olisere Village, sier konsernsjef Tom Nysted.

Han er i Kenya i forbindelse med den årlige prosjektreisen som arrangeres til det humanitære prosjektet Agder Energi samarbeider med Strømmestiftelsen om i Kenya. Prosjektreisen er en godt innarbeidet praksis og deltagerne blir verdifulle interne ambassadører når de er tilbake i Norge.

Begynnelsen
Fløyen er bygd for pengene som Agder Energi ga prosjektet  i julegave i fjor. Det var Øyvind Østensen, leder av styringsgruppe for Naboishoprosjektet, som la ned grunnsteinen under fjorårets prosjektbesøk.

- Den nyåpnede fløyen inneholder flere klasserom for førskolen og er organisert som en egen paviljong. Dette gir barna sikre og gode læringsforhold i trygge omgivelser. Jeg er svært takknemlig både på barnas og egne vegne for denne flotte og verdifulle gaven sier skolens rektor.

En litt lysere hverdag
I forbindelse med åpningen hadde Tom med seg en ekstra gave til prosjektet.

Mze Tom (mze er en swahili og er en hedersbetegnelse på eldre mennesker) fikk ordet og startet med å hilse alle barna på masaii.

- Spoa! I Norge tar vi mulighetene til skole og utdanning for gitt og derfor er vi glade for å bidra til å legge til rette for at barna her får gå på skole. Vi har lyst til å bidra med en ekstra gave og det er en gave som bokstavelig talt vil lyse opp i hverdagen. Denne «gavesjekken" ønsker jeg skal bli brukt til å installere solcellebelysning i skolens internat, sa konsernsjefen.

Mange ville høre på Mze Tom under åpningen.

De nye klasserommene er bygget som en egen fløy.

 

 

I Naboisho

Vil vi forebygge slumvandring og forslumming.

Vil vi gi lokalbefolkning mulighet til selv å klatre ut av fattigdom.

Vil vi bidra til et godt livsgrunnlag, et godt sted å bo som også blir et godt sted å besøke.

Vil vi fokusere på fornybar energi som katalysator for vekst og utvikling

For miljøet i Masai Mara er det helt avgjørende at husdyr, vilt og mennesker kan leve sammen i harmoni. For å få dette til er kunnskap gjennom utdanning en absolutt forutsetning.

Det er nøkkelen til en framtid for menneskene i dette området.