åpnet lislevatn kraftstasjon | Agder Energi

Verdifullt tilskudd

- Lislevatn er et verdifullt tilskudd til produksjonen i et energikonsern som har ambisjoner om å bli større, sa konsernsjef Tom Nysted ved åpningen av Lislevatn kraftverk i Evje og Hornnes kommune.

Godt fornøyd: Fv  Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft,  Bjørn Robstad, ordfører i Evje og Hornnes og Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Det nye kraftverket har en installert effekt på 4,2 MW og en årsproduksjon på 18,5 GWH, tilsvarende forbruket til rundt 900 husstander. Kraftverket er bygget av Småkraft AS, men er heleid av Agder Energi Vannkraft.

 

Nøkkelferdig
- Småkraft har ekspertise på kraftverk av denne størrelsen og har levert det nøkkelferdig til en fornuftig pris. På den måten har AE kunnet bruke sine ressurser på større prosjekter som Brokke, Iveland 2 og Skjerka. I tillegg har vi fått et pent bygg som arkitektonisk går godt inn i omgivelsene her på grensen mellom Evje og Hornnes og Birkenes kommune, sa Tom Nysted.

 

God referanse
- Småkraft har bygget og idriftsatt 34 småkraftverk i Norge, men dette er første gang vi har bygget på oppdrag for andre. Samarbeidet med Agder Energi viser at det er nyttig å tenke nytt i norsk kraftbransje, sa Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft.

Husebø påpekte at Agder Energi er en krevende kunde, men sa at Lislevatn er en viktig referanse for Småkraft som nå er i gang med andre tilsvarende oppdrag, blant annet for Hydro.

 

Flott anlegg
Ordfører Bjørn Robstad i vertskommunen Evje og Hornnes kommune foretok den offisielle åpningen av Lislevatn.

- Det er flott med mer fornybar energi og hyggelig at den kommer fra et så flott anlegg. Agder Energi har hatt en god dialog underveis både med kommunen og med grunneierne. For kommunen er kraftverket viktig både fordi vi får eiendomsskatt og fordi vi som medeier i konsernet nyter godt av ekstra inntekter. I tillegg får vi tilgang til steinmasse som kommer til nytte når veiene i kommunen skal utbedres, sa Robstad.

 

 Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi la vekt på at Lislevatn er et verdifullt tilskudd til produksjonen i et energikonsern som har ambisjoner om å bli større.

 

Ordfører Bjørn Robstad synes det er flott med mer fornybar energi og hyggelig at den kommer fra et så flott anlegg.