Informasjon til leverandører om fusjonen 

Anser klimaendringene som en reell trussel

40 nordiske næringslivsledere uttrykker stor bekymring for klimaendringene og konsekvensene av disse i rapporten "Nordic CEOs' view of raised climate ambitions in the Nordic countries". Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi er en av dem.

Alle næringslivslederne anser klimaendringer som en reell trussel. De utrykker et behov for handling og et reelt ønske om å bidra til å begrense oppvarmingen til 1.5 °C. Næringslivslederne ber også beslutningstakere om samarbeid og sterkere insentiver, spesielt for å utvikle klimaløsninger raskere.

Næringslivslederne representerer selskaper med til sammen 1,2 millioner ansatte. Selskapenes samlede omsetning tilsvarer 326 milliarder euro, eller om lag 24 % av BNP for Norden.

De norske selskapene som har deltatt er Agder Energi, DNV, FLOKK, HeidelbergCement Northern Europe, OBOS, RENAS, Snøhetta, Storebrand, Tine og Veidekke.

Initiativet Climate Neutral Nordic er en del av samarbeidet mellom de nordiske næringslivssnettverkene Hagainitiativet (SE), Climate Leadership Coalition (FIN) og Skift - Næringslivets klimaledere (NO). Prosjektet støttes av Nordisk ministerråd.

Du kan lese hele rapporten her, og se webinaret fra lanseringen her.