Anleggsarbeidene har startet | Agder Energi

I gang i Åseral

Anleggsarbeidene er i gang i Åseral. Store, tunge anleggsmaskiner og et drøyt 20-talls arbeidere fra JV Skanska – TT Anlegg skal jobbe til snøen gjør det umulig. Så tar de fatt til våren igjen.

Iain Dodds er byggeleder for prosjektet som skal sørge for at fem dammer rives og to nye steinfyllingsdammer bygges. To kraftmagasiner skal bli ett.

Det er veibygging, veiutbedringer, riggetablering, vegetasjonsrydding og forskjæringer for omløps- og adkomsttunnel som preger arbeidet denne høsten. Denne vinteren pågår arbeidene så lenge snøen lar vente på seg. Når snøen legger seg i de bratte stigningene i Søteheivegen, opp fra Skjerka kraftstasjon og opp til Skjerkevatn, blir det fort vanskelig å fortsette.

 

Større neste år

Nå, noen uker etter oppstart, er det en forholdsvis beskjeden rigg på fjellet, med anleggsledelse og annet. Til våren trappes aktiviteten opp, og det er ventet at opptil 60 anleggsarbeidere da får tilhold på toppen av Søteheiveien. Der vil blant annet messe og innkvartering etableres.

 

- Prosjektet kommer til å gå i faser etter årstidene. Om vinteren er det umulig å løse de oppgavene vi har, så den største aktiviteten blir mellom mai og oktober, forklarer Agder Energis byggeleder Iain Dodds.

 

Første fase

Som kjent har Agder Energi søkt om konsesjon for nytt aggregat i Skjerka kraftstasjon, ny dam i Langevatn, nytt Øygard kraftverk og tunnel fra Langevatn til Nåvatn. Arbeidene som nå har startet, med å legge til rette for at Nåvatn og Skjerkevatn blir ett magasin, regnes dermed som første fase i et på alle måter svært stort prosjekt.

 

av Christian Altmann
kommunikasjonssjef