Amerikanske fornybar-studenter besøkte Brokke | Agder Energi

Amerikanske fornybar-studenter besøkte Brokke

Et tyvetalls studenter fra University of Minnesota besøkte nylig Brokke kraftstasjon i Valle. Her fikk de inspirasjon og motivasjon til å arbeide videre med fornybar energi.

Gruppen på 21 studenter, professor Imbertson og UiAs Pål Grandal og Åsmund Somdal ble tatt godt imot av Torstein Bjørgum.

- USA har fortsatt en høy andel fossile brensler som energikilde, sier professor Paul Immertson.
Han har over flere år tatt med seg mer enn 300 studenter på tur til norske vannkraftprodusenter. Erfaringen er at mange blir inspirert til å fortsette å jobbe fornybar energi etter endt utdannelse.
 
- Derfor blir denne turen til Agder en viktig brikke i arbeidet med å gjøre verden fornybar, mener Immertson. 
 
Partnerskap med UiA Besøket kom i stand med bakgrunn i Minnesota-universitetets partnerskap med Universitetet i Agder. Lokal vert varTorstein Bjørgum i Agder Energi Vannkraft.  

Etter omvisning i kontrollrommet gikk turen inn i fjellet for å få et inntrykk av dimensjonene i anlegget på Brokke.