Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Agder er godt posisjonert

Med en elektrifiseringsgrad på 70 prosent, ligger Kristiansand langt fremme i elektrifiseringen. Ordføreren har ambisjonen klar: Kristiansand skal bli en av de fremste klimabyene i Norge.

I publikasjonen Elektriske Agder mot 2030 (pdf) ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region. Rapporten ble utgitt under Arendalsuka 2019.

– Vi skal bli en av de fremste klimabyene i Norge. I elektrifiseringen av Kristiansand kommune og Agder-regionen forøvrig, må alle ta i et tak – kommune, fylkeskommune og næringsliv. Vi må ta grep for å bygge ut infrastrukturen vår for en ny tid, sier ordfører Harald Furre (H).

Unik mulighet

Furre peker på at Agder har en unik mulighet til å lede an i elektrifiseringsprosjektet.

Velstanden i Kristiansand og på Sørlandet er i stor grad bygget opp rundt elektrisiteten.

– Vi har mengder av grønn energi takket være måten vi forvalter vannkraften vår på. Velstanden i Kristiansand og på Sørlandet er i stor grad bygget opp rundt denne elektrisiteten. Nå ser vi at elektrisiteten også kan være løsningen på klimakrisen. Vi er godt posisjonert for å bli landets første fullelektriske storby.

Furre overdriver ikke. Kristiansand alene har en elektrifiseringsgrad på nesten 70 prosent. Til sammenligning er elektrifiseringsgraden i Norge for øvrig 47 prosent.

Tar grep

For å bli landets første fullelektriske region og for å nå visjonen om et nullutslippssamfunn nasjonalt, er Furre opptatt av den lokale, politiske innsatsen.

– En viktig oppgave for Kristiansand kommune i dette omstillingsarbeidet er å lage gode areal- og transportplaner. Politikere lokalt må fatte vedtak og bevilge penger der det trengs. Det grønne skiftet må ikke støve ned som et retorisk virkemiddel – vi må gjennomføre konkrete tiltak som har målbar og beviselig effekt, sier han. 

Ordførerens innstilling speiles i resultatene Kristiansand kan vise til.

– Vi har Europas største landstrømanlegg i Kristiansand havn. Vi var først i Norge med å koble danskebåten på strøm. Vi ligger langt fremme i elektrifiseringsprosjektet fordi vi har veldig mye energiintensiv industri som er elektrifisert. Ikke minst, Kristiansand er kommunen med nest flest elbiler på landsbasis, sier han.

Tenker fremover

På tross av gode resultater, erkjenner Furre at Kristiansand og Agder fortsatt har utslipp som må ned. Han peker på transportsektoren som regionens neste utfordring. Transportsektoren er nemlig den største resterende utslippskilden i Kristiansand. For eksempel står veitrafikk for rundt 15 prosent av de totale klimautslippene i byen. Kommunen har derfor vedtatt at krav om elektriske bygg- og anleggsmaskiner og tunge maskiner skal inn i alle offentlige anbud.

Kommunen har vedtatt at krav om elektriske bygg- og anleggsmaskiner og tunge maskiner skal inn i alle offentlige anbud.

– Vi må bruke innkjøpsmakten vår til å påvirke markedet. Her ligger vi også svært langt foran resten av Norge. Vi begynner med anbudskonkurranse for elektriske gravemaskiner og lastebiler, men bystyret har også vedtatt at kommunens egen kjøretøypark skal være utslippsfri. Gjennom nye anbudskonkurranser vil vi derfor erstatte fossilbiler med elbiler. Men det er ikke nok. Vi vil fortsette å være et foregangseksempel for resten av Norge. Derfor vil vi nå elektrifisere taxinæringen vår, forteller Furre.

De nye tiltakene vil monne. Klimautslippene i Kristiansand kan reduseres med minst 50 prosent gjennom ytterligere elektrifisering. Furre tror hardnakket at kommunen kan lykkes.

– I dag er det ikke teknologien som står i veien for å løse klimakrisen. For de aller fleste av oss handler det om å endre egne vaner. Det er en overgang som kan være litt smertefull. Men jeg tror vi er villige til å endre vanene våre for å få til de endringene som trengs.

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand

Våren 2019 kartla Thema Consulting Group elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner. Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fullelektriske region. 

Les hele rapporten her

Forsknings- og utviklingsprosjekter i Agder Energi

Agder Energi har stor nytte av å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. I slike samarbeid har støtteordninger som Enova vært viktig.

Fremover er to ting spesielt viktig. Næringslivet på Sørlandet må løfte frem de gode ideene og løsningene som trengs for å skape et fullelektrisk samfunn, og aktivt bruke de eksisterende støtteordningene.

Samtidig må myndighetene opprettholde og videreutvikle de eksisterende støtteordningene slik at de bidrar til å nå målene vi har satt oss som samfunn. Ikke minst må energibransjen bli enda bedre til å bruke virkemiddelapparatet. Selv om myndighetene må legge til rette, er det opp til oss i næringslivet å gripe mulighetene.