Agder Energi ut av Fosen | Agder Energi

Agder Energi ut av Fosen – bidrar til ny industrikraft

Agder Energi selger sin andel i Fosen Vind til selskapet Nordic Wind Power (NWP). Agder Energi inngår også en avtale som setter NWP i stand til etablere en langsiktig kraftkontrakt med Norsk Hydro.

Illustrasjon.

 - Med salget av vår andel av Fosen Vind kan vi  prioritere oppgaver og investeringer som ligger i vår kjernevirksomhet; vannkraftproduksjon og nettutbygging. For oss har det likevel vært viktig å kunne bidra til et industrielt samarbeid om Fosen Vind gjennom kjøp av fornybar kraft sammen med Hydro, forklarer konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi har til nå hatt en 20,9 prosent andel i vindkraftprosjektet i Midt-Norge og realiserer nå sine verdier i prosjektet som har vært et samarbeid med Statkraft, Trønderenergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Fosen Vind, som heretter eies av Statkraft, Trønderenergi og NWP, skal bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 MW i Midt-Norge.

NWP er eid i fellesskap av et infrastrukturfond som er tilrettelagt av Credit Suisse og BKW-konsernet, en ledende sveitsisk kraftprodusent og netteier. Investorene i fondet består av europeiske finansielle aktører som forsikringsselskaper og pensjonsfond.

Ved siden av Agder Energis nedsalg i Fosen Vind, har Agder Energi hatt en sentral rolle i inngåelsen av Hydros langsiktige kraftkjøpsavtale med NWP, hvor Agder Energi håndterer den variable vindkraftproduksjonen slik at Hydro kan motta en jevn kraftstrøm til sine industrielle anlegg. Salgsavtalen for Fosen Vind-eierskapet gir videre Agder Energi en eventuell oppside ved økte remtidige kraftpriser og en opsjon til å delta i en eventuell reinvestering i vindprosjektet etter utløpet av konsesjonsperioden.

- For oss i Agder Energi er det av stor betydning å kunne bidra til et industrielt samarbeid om et så viktig og omfattende vindkraftprosjekt som Fosen. Vi setter også pris på å kunne bidra til at norsk industri, i dette tilfellet Norsk Hydro, sikres langsiktige kraftkontrakter til sin produksjon, sier konsernsjef Tom Nysted.