Arendalsuka 2022 - velkommen til våre arrangementer 

Agder Energi selger svensk entreprenørselskap

Agder Energi selger sin eierandel i det bransjeledende el-entreprenørselskapet Craftor til Eleda-konsernet for å øke fokuset mot nye muligheter i verdikjeden til konsernet.

- Salget av Craftor innebærer en realisering av Agder Energis strategi innen entreprenørvirksomhet. Dette gir rom for å satse på nye muligheter i vår verdikjede, som er innen produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi og løsninger, sier Atle Knudsen, konserndirektør i Agder Energi.

Agder Energi har vært majoritetseier i svenske Craftor siden 2009. Konsernet har en  eierandel på 67 prosent og sammen med ledende ansatte som eier 33 prosent selges nå selskapet til det svenske entreprenørkonsernet Eleda,

- Craftor er operativt veldig lik Eleda og utfyller vår virksomhet innen kraftdistribusjon. Vi er sikre på at Craftor vil gi betydelige synergier for Eleda, og er enda et skritt mot å befeste vår posisjon som det ledende infrastrukturtjenesteselskapet i Norden, sier Johan Halvardsson, konsernsjef i Eleda.


Eleda er et raskt voksende konsern med fokus på anlegg, entreprenør- og servicetjenester innen infrastruktur. Eleda Group, med hovedkontor i Stockholm, har rundt 2 000 ansatte og en omsetning på ca. 6 milliarder SEK i 2019.

En formidabel utvikling

Under Agder Energis eierskap har Craftor utviklet seg fra å være et rent montasjeselskap til en markedsledende totalentreprenør innen elkraft.

- Utviklingen i Craftor har vært formidabel. På drøyt 10 år har selskapet både tatt en ledende posisjon i det svenske markedet og en større del av verdikjeden. I denne perioden har også omsetningen mangedoblet seg, fra rundt 60 millioner kroner i 2009 til rundt 1,2 milliarder i 2020. Selskapet har alle forutsetninger for å lykkes, og jeg er trygg på at Eleda er en god industriell og riktig eier for selskapets videre utvikling, sier Knudsen.

Han vil samtidig benytte anledning til å takke ledelsen og de ansatte i Craftor for bidrag til utviklingen av selskapet.

Fokus på verdikjeden
I løpet av de siste fem årene har Agder Energi fokusert mer på verdikjeden knyttet til produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, noe som har resultert i gradvis nedsalg av entreprenørselskaper.

- Vi har vært opptatt av å være en aktiv og god eier, både finansielt og industrielt. I samtlige av de seneste transaksjonene har salg av selskapene vært naturlig for å sikre det enkelte selskapets videre vekstmuligheter, samtidig som vi kan fokusere på nye forretningsmuligheter i elektrifiseringen av samfunnet , sier Knudsen.

 

 

Om Eleda

Eleda er et voksende konsern med fokus på anlegg, entreprenør- og servicetjenester innen infrastruktur. Konsernet opererer via regionale selskaper over hele Sør- og Midt-Sverige, Akeab, Mark & ​​Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB og One Nordic, som alle har lignende forretningsmodeller og operativt fokus. Bedriftskulturen preges av en sterk gründerånd og selskapene jobber selvstendig i komplementære områder med mål om å være en ledende aktør i sine respektive markeder. Eleda, som har sitt hovedkontor i Stockholm, har rundt 2000 ansatte og omsetning rundt 6 milliarder SEK i 2019. Eleda eies av Altor og en bred gruppe nøkkelpersoner i konsernet.