Agder Energi og Hydro inngår langsiktig industrikraftavtale | Agder Energi

Inngår langsiktig industrikraftavtale

Agder Energi har inngått avtale om årlig kraftleveranse av 1 TWh til Hydro Energi i perioden 2021 til 2030, det vil si en total leveranse på 10 TWh.

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi (t.v.) og konserndirektør, Energi og Forretningsutvikling i Hydro, Arvid Moss har signert kontrakt om langsiktig leveranse av kraft

- Slike industrikraftavtaler er et viktig bidrag til å sikre konsernets langsiktige inntjening. Vi er godt tilfreds med å kunne bidra til viktig norsk industriell virksomhet når det, som i dette tilfellet, gjøres på riktige forretningsmessige vilkår. Samtidig forsterker avtalen det gode samarbeidet mellom Agder Energi og Hydro, sier konsernsjef Tom Nysted.


Avtalen ble signert 28.05.2014 av konsernsjef Tom Nysted og konserndirektør Arvid Moss i Hydro.