Agder Energi konferansen | Agder Energi

AE-konferanse om teknologi og raske endringer

Hva skjer når desentralisert strømproduksjon vokser frem? Eller når mengden elbiler og hurtigladere tvinger strømnettet i kne? Hva skjer når økt digitalisering gjør det mulig å overføre informasjon i tillegg til energi? Smart grid kombinerer strømnett og Internett. Hvordan påvirker det kraftbransjen – som i liten grad har endret og fornyet seg på 100 år?

I slutten av mai arrangerer Agder Energi en konferanse om de store endringene kraftbransjen står overfor: - En stadig raskere teknologisk utvikling endrer verden rundt kraftselskapene og vil endre maktforholdene. Dette vil vi kaste lys over ved å trekke på erfaringer og innsikt fra andre bransjer, forteller konsernsjef Tom Nysted.

Tidenes første Agder Energi-konferanse har fått temaet

                          «Teknologi flytter makt»
.

- Det høye endringstempoet som ny teknologi fører med seg vil treffe kraftbransjen i langt større grad enn i dag. Teknologisk utvikling på forbrukssiden er en sentral driver i endringer som vil skape et nytt aktørlandskap, nye forbruksmønstre og ny verdiskaping, sier Nysted.

Blant foredragsholderne som er bekreftet finner vi sentrale eksperter og ledere fra blant annet Tesla, Skagen-fondene, Telenor og ledende teknologiselskap som vil dele sine erfaringer med oss og aktualisere utfordringene og mulighetene som kraftbransjen står ovenfor.

Vil bransjen takle den teknologiske utviklingen eller vil andre aktører ta regi på utviklingen og kontroll over verdiskapingen? Hvordan ser maktforholdet ut i fremtidens kraftbransje? Vil det utvikle seg nye forretningsmodeller? Hva har skjedd i andre bransjer?  Dette er spørsmål som vil stå sentralt på konferansen.

- Vi gleder oss til å ta imot ledere og styremedlemmer i energiselskapene, eiere i kraftselskap, store kraftkunder, teknologiselskaper, media, politikere og andre som er opptatt av utviklingen innenfor energipolitikk og kraftnæringens rammevilkår, forteller Nysted.

 

                              www.aekonferansen.no