Agder Energi konferansen samlet | Agder Energi

Agder Energi-konferansen 2018

To dager med fokus på de mulighetene som finnes i et europeisk energimarked som er i kraftig endring. Kull skal ut og fornybar skal inn.

 

 

Europa er på full fart inn i et energimarked med felles spilleregler, energihandel og friere flyt av energi på tvers av landegrensene. Norge og Norden integreres i dette markedet, hvor ulike energikilder og teknologier samspiller med det samme målet, å forsyne forbrukerne med strøm så effektivt og klimavennlig som mulig.

Markedet blir drevet frem av politiske mål om avkarbonisering og liberalisering. Samtidig preges markedet av teknologisk innovasjon med sterk innvirkning på økonomien, forbruksleddet og maktforholdene i verdikjeden.

  • Hvordan virker det?
  • Hva er styrkene og hva er svakhetene?
Hvilke muligheter og utfordringer finnes?

Norsk vannkraft er helt unik – i Norge. I det europeiske markedet er vannkraft kun en av mange teknologier som er tilgjengelig.

For å svare på dette hentet Agder Energi-konferansen inn foredragsholdere som selv står i store endringsprosesser.

Nettsiden:

- agderenergikonferansen.no

 

Nyheter:

- Sterkere integrering av norsk energimarked i Europa

- Teknologi i førersetet på dag 2 av Agder Energi-konferansen

 

Pressemeldinger:

- Tre av fire vil holde kraften i Norge

- Svak tro på det grønne skiftet i næringslivet

- Tror ikke på elbil-løfter

- Internasjonal kraftsamling i Kristiansand

 

Innleggene:

- Santxo Laspalas, Acciona

PresentasjonPDF

 

  

 

- Zac Richardson, National Grid

Presentasjon: PDF

 

 

 

- Malcolm Keay, The Oxford Institute for Energy studies

 Presentasjon:PDF

 

- Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft

Presentasjon: PDF

 

 

 

- Tom Nysted, Agder Energi

Presentasjon: PDF

 

 

 

Omtrent etter ca 11:40 introduserer Tom Nysted dagens overraskelse: Jie Zhang, fra Kina, som ga et perspektiv på bransjens utfordringer utover Europa.

PresentasjonPDF

 

 

 

 

- Terje Søviknes, olje- og energidepartementet

Presentasjon: PDF

  

 

- Marianne W. Jenssen, Nord Pool

 PresentasjonPDF

 

 

- Dr. Adolf Schweer, Mitnetz

 PresentasjonPDF

 

 

- Scott Kessler, LO3 Energy

 PresentasjonPDF

 

 

- Harald von Heyden, Agder Energi

Presentasjon: PDF

 

 

- Eivind Reiten

 (hadde ingen presentasjon)