Agder Energi-konferansen 2018 | Agder Energi

Teknologi i førersete på Agder Energi-konferansens dag to

– Det nytter ikke å være på rett vei, man må også holde høyt tempo, og det er teknologi som er den største driveren, konkluderte Eivind Reiten da den andre dagen av Agder Energi-konferansen ble rundet av i Kristiansand i dag.

Eivind Reiten oppsummerte konferansen, og klarte i sitt innlegg å trekke parallellene mellom fortid og fremtid på en glitrende måte.

Reiten avsluttet konferansen, som over to dager har samlet kraftbransjen rundt presentasjoner fra både norske og internasjonale ledende eksperter i kraftbransjen.

 

Den tidligere olje- og energiministeren beskrev en bransje som så ganske annerledes ut enn da han styrte fra regjeringsposisjon på starten av 1990-tallet, og oppfordret lederne i bransjen til å holde høyt tempo:

 

– Hvis vi kommer på jobben og føler at alt er under kontroll, da går det for sakte, sa Reiten til en fullsatt sal.

 

Endring er stikkordet
Dagen ble åpnet av dagens olje- og energiminister, og også Terje Søviknes var opptatt av at bransjen fortsatt må holde høy fart:

 

– Endring er stikkordet. Endring i energibruk i hele verden. Og det skjer i et enormt tempo.

Vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må frem på stolen og videreutvikle oss, sa ministeren, som samtidig var nøye med å påpeke betydningen av kraftbransjen i norsk sammenheng:

 

– Det skjer en stor verdiskaping i kraftbransjen. Ikke minst er dette en distriktsnæring som skaper lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, sa Søviknes.

 

Blockchain for kraftbransjen
De to ministrene flankerte fire selskaper som arbeider i et rasende tempo, med data som en viktig innsatsfaktor.

 

– Hvis vi kan gjøre det lettere å eie data, slik at alle, fra forbrukere til produsenter er i stand til å eie og velge hvordan de vil bruke den, kan vi utvikle svært spennende nye plattformer, sa Scott Kessler fra LO3 Energy.

 

Selskapet drifter per i dag flere testprosjekter i Europa og USA som bruker blockchain-teknologi til å gjøre forbrukere i stand til å styre prisen de er villige til å betale for fornybar kraft, og lar dem selge overskuddskapasitet tilbake til nettet.

 

– Vi ønsker å bruke markedet for å styre kraftnettene og fordele kraften dit den skal, sa Kessler.

 

Behov for fleksibilitet i det tyske nettet
Denne utfordringen er spesielt relevant i mange tyske markeder, og Dr. Adolf Schweer fra den tyske nettoperatøren Mitnetz beskrev blant annet utfordringen med å knytte økende forbruk i urbane områder med den voldsomme produksjonsveksten i spredtbygde strøk når overgangen til stadig mer fornybar energi representerer en svært stor utfordring for oss.

Agder Energi er ett av selskapene som ser muligheter i disse utfordringene. Harald von Heyden, leder for kontinentale operasjoner i Agder Energi, leder satsingen i Europa:

 

– Vi kan ikke styre markedet, men vi kan forstå det og bygge forretningsmodeller for å lykkes i det, sa von Heyden.

 

En digital fremtid
Ett av satsingsområdene er selskapet Nodes, som Agder Energi har startet sammen med Nord Pool.

 

– Et markedsbasert alternativ til investeringer som vil drive kostnader, forklarte Marianne W. Jenssen fra Nord Pool da hun snakket til salen.

 

For som Eivind Reiten uttalte, er fremtiden i kraftbransjen digital.


– Utfordringen med å ta et traust analogt selskap inn i den digitale verden er ekstremt stor, konkluderte Reiten.

 

– Men det er viktig. Fordi økt verdiskaping i denne bransjen, som er så stor, skaper enorme verdier for Norge.

 

 

Om Agder Energi-konferansen

Agder Energi inviterer i år for fjerde gang kraftbransjen til Kristiansand for en spennende og innholdsrik konferanse over to dager, 30. og 31. mai. Årets konferanse har temaet Velkommen til Europa, og fokuserer på de store regulatoriske, markedsmessige og teknologiske endringene som bølger over Europa og får stadig større påvirkning også på det norske kraftmarkedet. Talere fra National Grid UK, Statkraft, Nord Pool, DEA, Acciona og Oxford University med flere står på scenen, i tillegg til Olje- og energiminister Terje Søviknes.