Agder Energi kjøper Markedskraft Deutschland GmbH | Agder Energi

Agder Energi kjøper Markedskraft Deutschland GmbH

Oppkjøpet posisjonerer Agder Energi i det tyske markedet for kraftforvaltningstjenester. Markedskraft vil videreføre sin kontinentale analysevirksomhet gjennom selskapet MKonline GmbH.

Fra venstre Morten Henriksen (styreleder Markedskraft ASA) Edvard Lauen (konserndirektør Kraftforvaltning)

- Om få år vil sør-Norge få en sterkere fysisk kobling mot kontinentet gjennom flere kraftkabler. Med denne investeringen vil Agder Energi være godt posisjonert for å kunne utnytte verdien av vannkraftens fleksibilitet, sier Edvard Lauen, konserndirektør for Kraftforvaltning i Agder Energi.

Agder Energi kjøper Markedskraft ASA sin virksomhet innenfor porteføljeforvaltning i Tyskland. Markedskraft Deutschland GmbH ble etablert i 2011 og forvalter vind, sol og biobasert kraft fra tyske små- og mellomstore produsenter. Virksomheten vil i sin helhet bli videreført av Agder Energi etter overtakelsen.    

- Vi overtar en virksomhet med en solid posisjon innen forvaltningstjenester i Tyskland, og vi ønsker å videreutvikle denne. Vi ser også en rekke synergier mot vår nordiske virksomhet, og dette oppkjøpet vil være et bidrag til den pågående digitaliseringsprosessen i Agder Energi. Det tyske markedet for korttidshandel er mer utviklet enn det nordiske, med høy likviditet og automatiserte handelsløsninger, sier Espen Skadal, leder for Handel i Agder Energi Kraftforvaltning.

Viktig for videre vekst
- Vi er meget tilfreds med den utviklingen vi har hatt i det tyske kraftmarkedet gjennom de siste årene. Videre vekst innebærer volumøkning og dertil hørende betydelig finansiell kapasitet. For Markedskraft er det nå et riktig tidspunkt å la en ny eier løfte denne posisjonen videre, sier Lars Peder Fensli, administrerende direktør i Markedskraft ASA.

Transaksjonen innebærer at Markedskraft fremover vil levere forvaltningstjenester til Agder Energis tyske virksomhet.

- Vi har et sterkt kompetansemiljø for døgnkontinuerlig produksjonsoptimering, forvaltning og markedsovervåkning i de kortsiktige fysiske kraftmarkedene. Spesielt ser vi at stadig flere aktører etterspør denne type tjenester utenfor ordinær arbeidstid. Vi er stolte over at Agder Energi velger oss som leverandør på denne type tjenester, sier Fensli.

Et godt fotfeste i verdikjeden
I desember kjøpte Agder Energi Venture 61,4 % av aksjene i den tyske produksjonsaggregatoren Nordgröön Energie GmbH & Co. KG (se tidligere sak om dette).

 

- Sammen med Agder Energi Ventures oppkjøp av Nordgröön Energie, og Agder Energi Kraftforvaltnings sterke posisjon innen trading og salg av opprinnelsesgarantier, gir denne nye virksomheten Agder Energi et godt fotfeste i verdikjeden for fleksibel kraft, system- og balansetjenester og handel med fornybar energi i Tyskland, sier Edvard Lauen.

Tyskland er sentral i utviklingen av det europeiske kraftmarkedet, og tjenester innen fleksibilitetsstyring, automatiserte handelsløsninger og tilgang til kortsiktige markeder vil bli stadig viktigere. Agder Energi vil med dette både kunne levere gode tjenester og produkter til europeiske kunder, samt videreutvikle den øvrige kjernevirksomheten i Norge i takt med endringer i energimarkedene.

Markedskraft ASA vil etter overtakelsen videreføre sin kontinentale virksomhet innenfor analysetjenester gjennom selskapet MKonline GmbH.

- MKonline er ledende innen fundamentaldata og markedsanalyser av det europeiske markedet for elektrisk kraft. Vårt analysemiljø i Berlin vil fortsatt være sentralt for videre vekst innen denne posisjonen fremover, sier Fensli.

 

Kontaktpersoner:

Edvard Lauen, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi, mobil 905 80 707

Espen Skadal, leder for Handel i Agder Energi Kraftforvaltning, mobil 924 44 464

Lars Peder Fensli, administrerende direktør i Markedskraft ASA, mobil 953 63 670

 

Agder Energi er Norges tredje største kraftprodusent, og har en visjon om å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Agder Energi har 1300 ansatte. www.ae.no

Markedskraft har siden 1992 vært en sentral aktør i utviklingen av det nordiske kraftmarkedet. Selskapet er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet. Selskapet har hovedkontor i Arendal, i tillegg til kontorer i Oslo, Stockholm, Århus og Berlin. www.markedskraft.com

MKonline er et forretningsområde for kraftanalyse i Markedskraft. MKonline er ledende innen fundamentaldata og markedsanalyser av det europeiske markedet for elektrisk kraft, og har over 300 i kunder i 28 land. www.mkonline.com