Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Agder - Norges Silicon Valley

Ønsket om å hjelpe Europa gjennom et grønt skifte er drivkraften til Tine Sundtoft, en av hjernene bak Electric Region Agder.

Foto: Agder Energi
Foto: Agder Energi

I publikasjonen "Elektriske Agder mot 2030" ønsker vi å vise hvordan noen av våre samarbeidspartnere jobber, tenker og videreutvikler Agder som norges første fullelektriske region. Rapporten ble utgitt under Arendalsuka 2019.

Myten om den blide, langsomme sørlendingen kan endelig avkreftes. Agder bugner over av aktivitet, med en målrettet Tine Sundtoft i spissen.

– Vi må bygge Agder! All den grønne energien vår gir en unik mulighet til å utvikle nye næringer, sier hun.

Sundtoft har bakgrunn som klima- og miljøminister. Hun brenner for ren energi og vil redde jorda. Nå er hun ansatt som fylkesrådmann i nye Agder fylkeskommune og har fått med seg næringslivet på laget. Målet er å gjøre Agder unik i verdenssammenheng.

Unik posisjon

Sundtoft er genuint opptatt av hva elektrifisering og innovasjon betyr for Agder som region, og viser til prosjektet Electric Region Agder. Prosjektets ambisiøse målsetting er å skape et fullelektrisk samfunn i regionen. Det er mye som minner om Silicon Valley i hennes visjon om et elektrisk Agder.

– Verdiskaping i overgangen til et lavutslippssamfunn er fullt mulig. Elektrifiseringen er en mulighet til å utvikle nye industrier, innovasjon og kompetanse, sier hun.

Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft i Agder og andelen vil øke fremover. Det gir regionen en unik posisjon i verden.

tine-sundtoft-200.png
Tine Sundtoft

– Vi står foran en kjempeomstilling. Sørlandet kommer aldri til å bli som før. Jo raskere vi forstår det, jo bedre kan vi utnytte mulighetene og gjøre de til vårt konkurransefortrinn. Det offentlige må ta ansvar, næringslivet må se mulighetene og innbyggerne må bidra.

Norges fornybare kraftknutepunkt

Sundtoft mener Agder vil tiltrekke seg mennesker som kan løfte regionen ytterligere. Hun fremhever hvordan både forskning og industri ligger langt fremme i regionen.

– Agder har mye skaperkraft og energi, sier hun og fremhever Agder som teknologiregion.

– Vi har sterke kompetansemiljøer både i næringslivet og ved Universitetet i Agder som er verdensledende på alt fra prosessindustri, utstyr til offshoresektoren og bruk av  e-helse og velferdsteknologi. Kombinert med tilgangen på fornybare ressurser og kraftoverskudd, er regionen godt posisjonert i overgangen til lavutslippssamfunnet.

– Electric Region Agder vil gjøre oss mer konkurransedyktige internasjonalt, gi flere investeringer innad i regionen og økt verdiskaping. Slik kan vi utnytte regionens største fortrinn, samtidig som vi møter klimautfordringen og styrker vår posisjon som Norges fornybare kraftknutepunkt, sier Sundtoft.

Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand

Våren 2019 kartla Thema Consulting Group elektrifiseringsgraden i Kristiansand. Det ble gjort ved å bruke en egenutviklet modell, som også kan brukes på andre kommuner og regioner. Kartleggingen viser at Kristiansand har store muligheter for å bli Norges første fulelektriske region.

Arbeidet resulterte i rapporten "Elektrifiseringspotensialet i Kristiansand".

Hva er Electric Region Agder?

Electric Region Agder (ERA) består av Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, næringsforeningene i Arendal og Kristiansandsregionen og mer enn femti andre aktører i regionen. Aktørene har utviklet en visjon for hvordan regionen skal bli fullelektrisk innen 2030. Å sikre verdiskaping i overgangen til et lavutslippssamfunn er sentral for samtlige aktører i prosjektet.

Fremtidsbildet fremsetter tre hovedmål:

  • ERA skal bruke fornybar vannkraft til å forsterke posisjonen som en verdensledende energiregion.
  • ERA skal ta en ledende posisjon i utviklingen av et fullelektrisk samfunn.
  • ERA skal styrke sin posisjon som kompetanseregion for fremtidens eenrgisystem.