Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Advarer mot usikker is

På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse oppfordres til å være svært forsiktige.

Dam Langevatn i Åseral.
Dam Langevatn i Åseral.

Selv om isen ligger tykk på mange vann er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Kart over regulerte vann  

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos Den norske turistforening Sør (DNT Sør).

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden. Se varsling for øvre Setesdal her.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no. Se også NVEs isskole: Isskolen - Varsom

DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter på sine nettsider.

Se også:
Hovatn iskart
Bykle og Hovden iskart
Longerakvatn dårlig is