Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Advarer mot usikker is

På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse, oppfordres til å være svært forsiktige. Mye lokalt tilsig gjør isen utrygg også på vann i høyden og det er mye snø som har dekket over råker og bekker inni heia.

Arkivfoto:  for Agder Energi
Arkivfoto: for Agder Energi

Selv om dette blir en spesiell påske, med langt mindre folk og skigåere i fjellet enn normalt, er det allikevel viktig å minne om hvilke råd og regler som gjelder i forbindelse med ferdsel på islagte vann.

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Kart over regulerte vann  
For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening Sør).

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden. Se varsling for øvre Setesdal her.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no

Se også DNT Sørs oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.

 

 

Isvarsling øvre setesdal: For meir informasjon om is, se NVEs is-skole: Isskulen NVE

Regulerte områder i Finsåvassdraget