Ååpen dag på Iveland 2 kraftstasjon | Agder Energi

Åpen dag på Iveland 2 kraftstasjon

Lars Gunnar Jansen med sønnene Martinus (7)og Lars Magnus (4), foreldrene Inger Marie Hauge Jansen og Lars Wichmann Jansen var blant de rundt 500 som tok turen til Iveland 2 kraftstasjon lørdag.

Familien Jansen i maskinsalen. Fra venstre: Inger Marie Hauge Jansen, Lars Wichman Jansen, Lars Gunnar Jansen. På skuldrene: Lars Magnus og Martinus.

Etter at den offisielle åpningen av Iveland 2 kraftverk var unnagjort, inviterte Agder Energi til "Åpen dag" for ansatte og for innbyggere i Iveland kommune. Blant de besøkende, var prosjektingeniør Lars Gunnar Jansen.

Jansen har hatt en sentral rolle i bygg og anleggsdelen av prosjektet. Nå benyttet han  anledningen til å vise familien hva som har opptatt mye av hans tid de siste årene.

I tillegg til omvisning i kraftstasjonen var det aktiviteter i regi av Vitensenteret i Arendal, og den lokale stjernen Linnea Waage Nilsen trollbandt publikum med flott pianomusikk.

Mange lot seg imponere av dimensjonene inni kraftstasjonen.

 

 

 

Iveland 2 for anledningen med scene, serveringstelt og aktivitetstelt for Vitensenteret i Arendal.

 

Den unge og lokale stjernen Linnea Waage Nilsen trollbandt publikum med flott pianomusikk. 

Se også en liten film fra åpningen her.