230 mm nedbør | Agder Energi

230 mm nedbør

I helgen ble det målt mer enn 230 mm nedbør på flere av AEs målestasjoner i vest. Det ga vannmengder tilsvarende 200 års flom i Fedavassdraget.

Høyt vann ved Dam Eptevann (Trylandselva). Her er energioperatør Per Einar Bergstøl på inspeksjon.

Eksempelvis ble det på Gyland ble det målt 234 mm og på Tonstad 236 mm. Lenger øst i regionen var nedbøren rundt halvparten av dette.

Erosjonsskader
Flommen har gitt erosjonsskader på veier og anlegg. Det har også vært vanninntrenging i stasjonene Høylandsfoss og Finså.

- Ingen skader er kritiske,  sier Finn Holmvik, beredskapsleder i Vannkraft. Mandag ettermiddag satt han i oppsummeringsmøte med Driftssentralen, Kraftforvaltning, vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og Vannkraft Drift.

Mer nedbør på vei
I tillegg til å få oversikt over vannføring og skader i vassdragene, var Finn opptatt av nedbørsituasjonen fremover.

- Torsdag venter vi igjen mye nedbør med høy snøgrense. Derfor er det er viktig å overvåke situasjonen nøye framover slik at vi er forberedt på ytterligere unormale situasjoner, sier Holmvik.

Krevende jobb
Han berømmer de mannskapene som har vært involvert i beredskapsarbeidet i helgen, og fremhever spesielt de som har vært ute i felten under til dels svært strabasiøse forhold.

- Det er svært viktige oppgaver som må løses blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Samtidig må folkene fortløpende vurdere sin egen sikkerhet, sier han.

Spesielt tilsyn
De nærmeste dagene vil VTA'ene gjennomføre feltinspeksjoner, såkalt spesielt tilsyn, som skal utføres i etterkant av ekstreme påkjenninger på kraftanlegg.

 

Broa ved inntak Høylandsfoss går så vidt klar av vannet som fosser nedover i Fedavassdraget.

 

Det er ikke alltid enkelt å ta seg frem langs elvene. Her er det Trylandselva som går ut over sine normale bredder.