Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

20 år med klimavennlig fjernvarme

Agder Energi Varme har i 20 år utnyttet overskuddsenergi fra industrien til å levere klimavennlig varme til både boliger og næringsbygg.

- Vi har et godt utbygd fjernvarmenett, og tilgang på mer overskuddsenergi. Derfor håper jeg at enda flere enn i dag vil se verdien i fjernvarme i de neste 20 årene. Når vi utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenningsanlegg og industri til oppvarming reduserer det klimagassutslippene og frigjør strøm til andre formål. Mer bruk av fjernvarme gjør både byen og klimaet bedre, sier Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme. 

Kristiansand Energiverk satset på fjernvarme

Det selskapet som nå feirer 20 år er ganske annerledes enn det som ble født som Kristiansand Energiverk Varme AS i 1999.

Agder Energi Varme leverer nå fjernvarme til hundrevis av bygg i Kristiansand. Til sammen produserte Agder Energi Varme 174 GWh i anleggene i Kristiansand, Grimstad og Arendal i 2018, noe som er ny rekord. I tillegg leverer Agder Energi Varme også miljøvennlig fjernkjøling. Som følge av fjorårets rekordvarme sommer ble det levert 11 GWh kjøling til bygg .

Selv om omfanget av virksomheten er en helt annen i dag, var ambisjonene klare fra dag en.

- Ved å etablere KEV Varme AS ønsker vi å synliggjøre for alle at vi ønsker å satse på fjernvarme, sa daværende KEV-direktør Jan Pedersen til Fædrelandsvennen i 1999.

Og den satsingen har fortsatt, forteller dagens konsernsjef Tom Nysted.

- Agder Energi Varme er en viktig del av konsernets virksomhet, og det all grunn til å gratulere med dagen, og å være stolt over hva man har utrettet på de første 20 årene. Fjernvarme spiller godt på lag med resten av vår virksomhet. Bærekraft preger alt vi gjør, og da får den effektive utnyttelsen av lokale energiressurser som ellers ville gått til spille, bare enda større betydning, sier Tom Nysted.

Gripe mulighetene

Den som fikk ansvaret for å få i gang fjernvarmesatsingen i Kristiansand, var Rolf Julin. Han hadde erfaring fra fjernvarmeutbygging i Mo i Rana, og spilte en nøkkelrolle for å få fjernvarmevirksomheten opp på beina. Han forteller at det i starten var viktig å komme i gang, og så bygge stein på stein, eller rettere sagt, rør på rør.

- Vi har kommet dit vi er i dag ved hjelp av solid og møysommelig arbeid underveis. Det handler om å ha evne til å se muligheter og gripe dem etter hvert som de oppstår, heller enn store planer og visjoner. Når utbyggere ser at man har fått det til ett sted, blir det mer attraktivt å velge fjernvarme til neste prosjekt, sier Julin.

Samarbeid med industrien

Han fremhever utbyggingen av Kjøita-området som et stjerneeksempel på godt samarbeid mellom Agder Energi Varme og utbyggere. Det å møte kundene på deres egne premisser har vært viktig, men også i den andre enden av røret, har AE Varme vært avhengig av godt samarbeid med andre aktører. Som selskapets første daglige leder, løfter Julin særlig frem samarbeidet med Glencore, som kom i gang i 2004, som viktig.

- Samarbeidet med Glencore er det lengste og beste vi har hatt. De har hatt en genuin interesse og stor kompetanse på dette feltet internt. Det har vært avgjørende for at fjernvarme har blitt en suksess i Kristiansand, sier Julin.

Kollektiv kjøleløsning

Torstein Melhus har også vært sentral i mye av det som har skjedd i Agder Energi Varme, som administrerende direktør fra 2009 til 2017, og som styreleder i dag.

- I nesten ti år fikk jeg glede av å lede den glade og kompetente varmegjengen, sier Melhus, som trekker frem virksomhetens kreativitet og evne til å forstå og tilpasse løsninger til kundenes behov:

- Næringsbygg i sentrum trenger ikke bare varme, men også kjøling. Mye grubling ble lagt i muligheter for å lage en kollektiv kjøleløsning i Kristiansand, men det hele snudde da et klokt hode så på sjøkartet og sa at: “her er dypt utenfor Odderøya, der er det nok kaldt nede på det dypet.” Så enkelt, så klokt. Resten er historie, vi har verdens beste kjøleløsning i Kvadraturen, forteller Melhus.

- Jeg er utrolig stolt av å ha fått lov til å lede selskapet gjennom en lengre periode, og at omdømmet i bransjen er innovasjon, gjenbruk av energi, enkle og robuste løsninger og høy kompetanse, avslutter Melhus.

Som dagens administrerende direktør i Agder Energi Varme, har Hege Jortveit ansvaret for å bygge videre på det som er oppnådd gjennom de første 20 årene.

- Vi er til for å hjelpe byen med å utnytte de lokale ressursene. Jeg er takknemlig overfor alle de som har bidratt til dette helt siden starten, fra Kristiansand kommune som har satset på fjernvarme hele veien, til private utbyggere, til Sørlandet sykehus, som er vår største kunde, sier Jortveit.