Nyheter

På jakt etter vippepunktene på vei mot lavere utslipp

I en ny scenariorapport har Thema Consulting sett på hva som skal til for å oppnå de europeiske målene om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Kraftsystemet i Europa står overfor en drastisk omlegging i løpet av de neste 30 årene, og ambisjonene vil kreve betydelig elektrifisering og en omfattende utbygging av havvind. Det vil også påvirke norsk fornybarnæring, viser rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Agder Energi.