Ny podkast fra Agder Energi: Energipolitikk i strømpriskrisetider 

For media

Her finner du kontaktinformasjon til pressekontakt for mediehenvendelser, samt vår profilmanual med nedlastbare logoer, oversikt over fargepalett og typografi, osv.

Pressekontakt for strømbrudd, nettleie, osv.:
Mobilnr. 977 92 222

Se også oversikten over strømbrudd og planlagte strømstanser på aenett.no

Kunder/privatpersoner må ringe Agder Energi Netts kontaktsenter: 38 60 72 72 eller se nettsiden aenett.no

Pressekontakt Agder Energi

Agder Energis pressekontakter håndterer kun henvendelser fra pressen om spørsmål knyttet til
konsernets virksomhet (ikke strømbrudd/nettleie – se kontaktinformasjon om dette i punktet over).

Vakttelefon mediehenvendelser: 481 00 333

Dersom du ikke får umiddelbart svar er det fordi pressevakten er opptatt i en annen telefonsamtale. Du vil bli oppringt så snart pressevakten er ledig igjen.

Vakttelefonen besvares ikke mellom kl. 00.00 og 06.00.

Øvrige henvendelser:

Se Kontakt oss eller send e-post til: firmapost@ae.no 

Profilmanual

Generelt

Grafisk profil er utarbeidet for å skape en konsekvent og helhetlig kommunikasjon for Agder Energi. Designmanualen skal ivareta og forsterke merkevaren og bidra til tydelig kommunikasjon på vegne av konsernet.

Den grafiske profilen er visuelt ren og ryddig.

Profilen kommer best til uttrykk når den opptrer konsekvent. Det er derfor viktig at alle som skal kommunisere på vegne av Agder Energi setter seg inn i de enkle reglene i designmanualen.

Sentralt i visualiseringen av konseptet God kraft. Godt klima. er bruken av foto.

Agder Energi "låner krefter" fra naturen, fra vann, fra vind og fra varme. Dette er forsøkt illustrert med kraftfulle naturbilder. Bildene står godt som selvstendige foto, men samtidig fungerer de utmerket sammen med en tekst, enten det gjelder en profiltekst eller i en stillingsannonse.

Eksempler på bilder, av fotograf Arild Danielsen:

ae_danielsen.jpg

 

Fotograf Anders Martinsen

4091_Brokkenordsor_5198.jpg

Mandalselva62.jpg

Vatnedalsdammen.jpg

Logo

Logoen er det aller viktigste gjenkjennelseselementet i den grafiske profilen. Konsekvent plassering av logo i den fargen som er beskrevet er med på å ivareta merkevaren Agder Energi. 

Logoen skal i all hovedsak stå på hvitt. Når det ikke er hensiktsmessig å bruke farge, kan logo stå i svart eller hvit, som for eksempel i annonser som trykkes i svart/hvit. Hvit logo benyttes der bakgrunnsfargen er mørk.

AE_logo_72dpi.gif

 

 

 

 

Logo med payoff

I spesielle tilfeller kan payoffen God kraft. Godt klima. stå sammen med konsernlogoen. Payoff skal vanligvis være frittstående, og tilpasses det enkelte dokument/trykksak/produkt. Den skal settes opp i profilfonten District, i den utgaven som egner seg best i det aktuelle formatet. 

AE_logo_payoff_300dpi.jpg

 

 

 


Last ned:

Logo, vanlig versjon Logo med payoff
Hovedlogo (72 dpi og .gif) Logo med payoff (72 dpi og .gif)
Hovedlogo (300 dpi og .jpg) Logo med payoff (300 dpi og .jpg)
Hovedlogo (CMYK og .pdf) Logo med payoff (CMYK og .pdf)
Hovedlogo (hvit og .png) Logo med payoff (hvit og .png)
Hovedlogo (sort og .jpg)   

 

 

 

Grafiske mønstre

 

Grafiske mønstre.JPGDet er utviklet grafiske mønstre som illustrerer God kraft. Godt klima. Mønstrene henter inspirasjon, former og uttrykk fra naturen.

Grafiske mønstre og bilder kan brukes i kombinasjon. Et mønster kan legges på/over profilfoto for å "utheve" fotoet og gi en designeffekt. Mønster bør ikke legges på/over redaksjonelle foto og ta oppmerksomheten fra selve saken. Her er et eksempel på mønster brukt i et profilfoto:

ae_moenstereks1.jpg

Et annet eksempel:

Årsrapportforside.jpg

 

LAST NED:

Årringer Dråper
Vindstrømmer Ringer i vann (flyt)
Fargepalett

Fargene i konsernlogoen er brukt som farger i den grafiske profilen. Når konsern er avsender, er hovedfargen blå. De beige støttefargene kan brukes som støttefarge til både konsern og datterselskap.

Farge blå.JPG

Støttefarger til Agder Energi blå:

Støttefarger 1.JPG

Støttefarger/utvidet palett:

Støttefarger 2.JPG

Typografi

District er valgt som profilens hovedfont. Fonten er ryddig og moderne med god lesbarhet. Den er i samsvar med resten av profilen i sin enkelhet og renhet.

typografi_distrikt.gif


Arial er en standardfont på PC som kan brukes på web og i skjermbaserte programmer (Powerpoint, Word). Den er valgt for sine likhetstrekk med hovedfonten.

typografi_arial.gif

Trykksaker

Konvolutter

Originaler til konvolutter er utarbeidet i følgende formater:
E6/5 med vindu, C5, C4 (side) og C4 (pose).
ae_konvolutter.gif

Last ned trykkfiler for konvolutt:

Konvolutt E65 (pdf) Konvolutt EC4 (pdf) Konvolutt C5 (pdf)
Konvolutt C4 (pdf) Konvolutt 155x155 (pdf)  

 

Brevark

Malen for digitale brevark er enkel og ryddig. Side 1 skal ha kontaktinfo. Side 2 skal bare vise logo.

ae_brevark.gif

Visittkort

Det er laget ett visittkort for konsern, engelsk og norsk versjon.

ae_visittkort_prod.gif

Illustrasjoner
Bildekor